Φοροδιαφυγή: Για ποιες επιχειρήσεις έρχεται ειδικός φόρος

 


«Μπλόκο» στην φοροδιαφυγή με ενδιάμεσο φόρο στις εποχικές επιχειρήσεις επιχειρεί να βάλει η ΑΑΔΕ. Η Αρχή θα προβεί σε αυτή την ενέργεια επειδή τα κρατικά ταμεία καταγράφουν σημαντικές απώλειες εσόδων (κυρίως ΦΠΑ) από τις επιχειρήσεις αυτές.

Ουσιαστικά η φορολογική Αρχή θεώρησε πως είναι απαραίτητο να επιβάλλει αυτόν τον φόρο διότι παρατηρείται συχνά το φαινόμενο, εποχικές νεοσυσταθείσες επιχειρήσεις να λειτουργούν καθ’ όλα νόμιμα για μικρό χρονικό διάστημα και να βάζουν ξαφνικά «λουκέτο» χωρίς να αποδίδουν ούτε 1 ευρώ φόρο ή να πληρώνουν μια φορά το φόρο  και μετά να εξαφανίζονται. Το μέτρο αυτό το εισάγει το νομοσχέδιο για τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ) και ο στόχος είναι να γίνεται η σύλληψη της φορολογητέας ύλης των επιχειρήσεων υψηλής επικινδυνότητας για φοροδιαφυγή πριν λήξει η περίοδος λειτουργίας  τους .

 

Ο φόρος

Ουσιαστικά ο φόρος αυτός δεν είναι νέος καθώς γίνεται αναβίωση της ισχύουσας διάταξης για προληπτικό προσδιορισμό του. Αυτό πρακτικά δεν εφαρμόζεται, καθώς αφορά μόνο περιπτώσεις όπου υπάρχει ένδειξη φυγής από τη χώρα. Μάλιστα η φορολογητέα ύλη θα προσδιορίζεται με βάση συγκεκριμένες τεχνικές ελέγχου όπως είναι: η αρχή των αναλογιών, η ανάλυση ρευστότητας και η καθαρή θέση του φορολογούμενου, η σχέση της τιμής πώλησης προς τον συνολικό όγκο κύκλου εργασιών και το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά. Το μέτρο αυτό φαίνεται πως θα  αφορά μόνο τον ΦΠΑ και όχι το φόρο εισοδήματος.

Οι έλεγχοι 

Επίσης δίνονται και διευκρινίσεις για τις προωθούμενες διατάξεις αναφορικά με τον  ορισμό ανώτατου χρονικού ορίου για την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου. Κατ’ αρχήν ένα έτος από την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου με δυνατότητα παράτασης για 6 μήνες εφόσον έχει ξεκινήσει και βρίσκεται σε εξέλιξη και άλλους 6 μήνες με την προϋπόθεση ότι κατά το διάστημα αυτό είναι εφικτή η ολοκλήρωση του.

Υπενθυμίζεται πως σήμερα δεν προβλέπεται μέγιστη διάρκεια του φορολογικού ελέγχου που προσδιορίζεται από τους υπαλλήλους που τον διενεργούν. Επίσης μέσα στην προβλεπόμενη πενταετία θα πρέπει να γίνει στο μέτωπο της παραγραφής η κοινοποίηση της πράξης προσδιορισμού του φόρου.  Μέχρι στιγμής ήταν αρκετό να γίνει μόνο η έκδοση της πράξης μέσα στην πενταετία  ωστόσο από εδώ και στο εξής θα πρέπει να κοινοποιείται και στον φορολογούμενο.

 

Νεότερη Παλαιότερη