Οργάνωση του Εθελοντισμού σε θέματα Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο Νομού Θεσπρωτίας


 

Ολοκληρώθηκε ο 1ος κύκλος διαβούλευσης με τους Δήμους  και τις Δημοτικές Κοινότητες του νομού Θεσπρωτίας,  για την οργάνωση του Εθελοντισμού σε θέματα Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Η Ενημέρωση έγινε από την κα. Κόκορη Μελίνα Προϊσταμένη Πολιτικής Προστασίας Θεσπρωτίας και από Αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ παρεμβάσεις έγιναν από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας κ. Πιτούλη Θωμά και τους Δημάρχους  κ. Νταή, κ.Ντάνη και κ. Τζίγκο, τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά για την φιλοξενία και τις παρεμβάσεις τους για την επιτυχία του εγχειρήματος. 

Η επιθυμία της Π.Ε. Θεσπρωτίας είναι να συγκροτηθεί άμεσα ένα μητρώο Εθελοντών και Εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας και σαν πρώτο πυλώνα θεωρούμε τις τοπικές αρχές,  Δημοτικές και  Τοπικές Κοινότητες.

 Ο διάλογος που αναπτύχθηκε ήταν εποικοδομητικός και κατατέθηκαν απόψεις αλλά και προβληματισμοί,  για θέματα οργάνωσης, της   πρόληψης και αντιμετώπισης άμυνας από φυσικές καταστροφές σε Τοπικό επίπεδο. 

Ο εθελοντισμός είναι στάση ζωής με ιδιαίτερες αξίες, όπως η αλληλεγγύη   και η κοινωνική συμμετοχή, επιδρά εποικοδομητικά στην κοινωνία, αφορά όλους, ανεξάρτητα από κοινωνικές και οικονομικές διακρίσεις, προάγει την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην προάσπιση θεμελιωδών δικαιωμάτων και ενδυναμώνει την κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή.

  Είναι μια συνεισφορά στον συνάνθρωπο, στον ίδιο μας τον εαυτό και πάνω απ’ όλα στην πατρίδα μας.

Σε επόμενο στάδιο θα γίνει κάλεσμα για το μητρώο τις Ομάδες Εθελοντών υποστήριξης κυρίως στα αστικά κέντρα καθώς  και σε εθελοντικές  οργανώσεις   που επιθυμούν, να παρακολουθήσουν και να ολοκληρώσουν επιτυχώς την προβλεπόμενη πιστοποιημένη εκπαίδευση στη Σχολή Εθελοντών και Εθελοντικών Οργανώσεων της  Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας.


 


Νεότερη Παλαιότερη