Ενημέρωση για την υπό κτηματογράφηση περιοχών του Δήμου Ηγουμενίτσας

 


Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 1080/1980 προβλεπόταν η απευθείας εκποίηση δημοτικών και κοινοτικών εκτάσεων στους αυθαιρέτως κατέχοντες επί δεκαπενταετία τουλάχιστον, και συστηματικώς καλλιεργούμενων ή δενδροφυτευόμενων εκτάσεων κατόπιν αιτήσεως τους στον Δήμο ή κοινότητα εντός διετίας από την έναρξη ισχύος του παραπάνω νόμου. Όμως, η ως άνω διάταξη έχει κριθεί αντισυνταγματική με την αριθμ. 1782/2009 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας και ως εκ τούτου είναι ανίσχυρη ως αντικειμένη στις συνταγματικές αρχές του κράτους δικαίου και της ισότητας των πολιτών έναντι του νόμου.

 

Συνεπώς, διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις όπου φυσικά ή νομικά πρόσωπα επικαλεσθούν για την δήλωση και καταχώρηση των δικαιωμάτων τους στην υπο κτηματογράφηση περιοχή  του Δήμου το άρθρο 28 παρ. 1 του Ν. 1080/1980 θα διατυπωθεί σχετική αμφισβήτηση από τον Δήμο Ηγουμενίτσας. Παρακαλούμε προς αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων όλοι οι δημότες να λάβουν σοβαρά υπόψη τα προαναφερόμενα. 


Νεότερη Παλαιότερη