Ελεύθεροι επαγγελματίες: Από τον Απρίλιο η αμφισβήτηση φόρου – Ποιες είναι οι παγίδες της διαδικασίας

 


Από τις αρχές Απριλίου θα έχουν την δυνατότητα οι ελεύθεροι επαγγελματίες να αμφισβητήσουν τον φόρο που τους προκύπτει βάσει του νέου καθεστώτος του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος.

Εκείνη την περίοδο υπολογίζεται πως θα «ανοίξει» ειδική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προκειμένου να υποβληθούν από τους υπόχρεους οι όποιες ενστάσεις για τα ποσά που τους προκύπτουν με το νέο τρόπο φορολόγησης. Για να κάνουν όμως την αίτηση θα πρέπει να αποφύγουν και τις «παγίδες».

Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης

Η «ειδική» αυτή πλατφόρμα θα επιτρέπει σε επαγγελματίες και επιτηδευματίες να αμφισβητήσουν τα τεκμήρια, εφόσον θεωρούν ότι το εισόδημα τους είναι χαμηλότερο από αυτό που τους υπολόγισε η Εφορία. Για να μπει όμως κάποιος στην διαδικασία θα βρει μπροστά τους και κάποια εμπόδια, σύμφωνα με το enikonomia.gr.

Ποιες είναι οι «παγίδες» της διαδικασίας

Το πρώτο είναι να πληρώσει τον φόρο που θα του προκύψει με βάση το τεκμαρτό του εισόδημα, με άλλα λόγια θα πρέπει να έχει υποβάλλει την φορολογική του δήλωση και αυτή να έχει εκκαθαριστεί.

Εν συνεχεία οι υπόχρεοι μπορούν να ζητήσουν τη διενέργεια ελέγχου από τις φορολογικές υπηρεσίες, με μία ακόμη προϋπόθεση: Να επιτρέψουν στην φορολογική Αρχή να προχωρήσει σε έλεγχο των οικονομικών τους στοιχείων προκειμένου να αποδειχθεί η ακρίβεια των ισχυρισμών τους.

Επί της ουσίας μέσω της πλατφόρμας οι ενδιαφερόμενοι θα θέσουν τα βιβλία τους αλλά και τα περιουσιακά τους στοιχεία προς έλεγχο από τις φορολογικές Αρχές.

Με άλλα λόγια, θα προκαλέσουν οι ίδιοι τον έλεγχο για να αποδειχθεί το πραγματικό τους εισόδημα. Οι ελεγκτές θα «ξεσκονίσουν» τραπεζικούς λογαριασμούς, ακίνητη περιουσία, λογαριασμούς ΔΕΚΟ, ώστε να διαπιστώσουν ποιο είναι το πραγματικό εισόδημα των επαγγελματιών.

Στην περίπτωση που από τα στοιχεία προκύψει ότι τα πραγματικά τους εισοδήματα είναι χαμηλότερα από αυτά που καθορίζει ο τεκμαρτός τρόπος φορολόγησης, θα εκδοθεί νέο εκκαθαριστικό σημείωμα από την ΑΑΔΕ.

Σε ποιες άλλες περιπτώσεις αμφισβητείται το τεκμήριο

Οι φορολογούμενοι σε κάθε περίπτωση μπορούν να αμφισβητήσουν το τεκμήριο και στις περιπτώσεις, που:

  • υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία,
  • είναι φυλακισμένοι,
  • νοσηλεύονται σε νοσοκομείο ή κλινική,
  • βρίσκονται σε αδυναμία άσκησης δραστηριότητας λόγω εγκυμοσύνης ή λοχείας με βάση την εργατική νομοθεσία,
  • έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από εκτεταμένες φυσικές καταστροφές που κατέστησαν αδύνατη, συνολικά ή μερικά, την άσκηση της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής τους δραστηριότητας,
  • τελούν υπό ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ατομικής τους επιχείρησης ή της άδειας άσκησης επαγγέλματός τους,
  • τελούν υπό απαγόρευση λειτουργίας του καταστήματος ή άλλου χώρου άσκησης της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής τους δραστηριότητας σε εφαρμογή απόφασης δημόσιας αρχής για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας ή άλλου λόγου που υπαγορεύει το δημόσιο συμφέρον,
  • προσκομίζουν στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι για λόγους ανωτέρας βίας δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Τεκμήριο ακόμη και σε περίπτωση… διακοπής του επαγγέλματος

Για την αντιμετώπιση καταχρηστικών ενεργειών ορίζεται ότι φορολογούμενος που διακόπτει το ελεύθερο επάγγελμα και συμμετέχει ως μοναδικός μέτοχος ή εταίρος σε μονοπρόσωπη εταιρεία που ασκεί την ίδια επιχειρηματική δραστηριότητα, μπορεί να φορολογείται με το τεκμήριο αν από τη σύγκριση των φόρων στις δυο περιπτώσεις προκύπτει μικρότερη φορολογική επιβάρυνση.

Προβλέπεται ότι η προσαύξηση λόγω ΚΑΔ δεν ισχύει όταν ο μέσος όρος του ετήσιου κύκλου εργασιών του αντίστοιχου Κ.Α.Δ. δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ ή όταν το πλήθος των επιτηδευματιών που υπάγονται στον συγκεκριμένο Κ.Α.Δ. δεν υπερβαίνει τους 30.

Διευκρινίζεται επίσης ότι για τον υπολογισμό του μέσου όρου του κύκλου εργασιών δεν λαμβάνονται υπόψη οι επιτηδευματίες με μηδενικό τζίρο.

Για τους επαγγελματίες που δηλώνουν ζημιές και φορολογούνται με το τεκμήριο, προβλέπεται ότι οι ζημιές δεν μεταφέρονται για να συμψηφιστούν με τα κέρδη επομένων ετών

Νεότερη Παλαιότερη