Νέα έργα βελτίωσης των δικτύων άρδευσης σε Θεσπρωτία, Πρέβεζα και Άρτα
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός της Περιφέρειας Ηπείρου για τον εκσυγχρονισμό των αρδευτικών δικτύων σε Άρτα, Πρέβεζα και Θεσπρωτία. Στη σημερινή της συνεδρίαση η Περιφερειακή Επιτροπή έλαβε αποφάσεις για άλλα  πέντε  έργα που θα υλοποιηθούν στους ΤΟΕΒ ΛάμαρηςΓλυκόριζο Άρτας, Μπόιδα – ΜαυρήΓλυκή και Κερασώνα- Παναγιά, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 4,1 εκ. ευρώ. Και τα πέντε έργα χρηματοδοτούνται μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Αναλυτικά οι σημαντικότερες αποφάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής:

Α. Κατακυρώθηκαν οι διαγωνισμοί και αναδείχτηκαν οι οριστικοί ανάδοχοι των έργων!

• «Εκσυγχρονισμός αντλιοστασίου άρδευσης αρδευτικό Α2 – χαμηλής ζώνης ΤΟΕΒ Λάμαρης (Μάγισσα)»,προϋπολογισμού € 1.340.000.  Οριστικός ανάδοχος: «INTERCON ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ι.Κ.Ε. με δ.τ. INTERCON CONSTRUCTIONS».
• «Κατεπείγουσες εργασίες αντιστήριξης και αποκατάστασης της επαρχιακής οδού στα όρια των Καλαρρυτών», προϋπολογισμού 120.000.€. Ανάδοχος: Τσιμπίκης Άγγελος. 
• «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακού δικτύου προς Ραφταναίους», προϋπολογισμού 169.000 €  Ανάδοχος:«ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΑΡΠΟΥΤΣΗΣ κ΄ ΣΙΑ ΕΕ». 
• «Άμεση αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος για την ομαλή πρόσβαση προς την Αγία Παρασκευή Βασιλικής»,προϋπολογισμού 70.000 € Aνάδοχος«ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΑΡΠΟΥΤΣΗΣ κ΄ ΣΙΑ ΕΕ», 

 

Β, Αναδείχτηκαν προσωρινοί ανάδοχοι για τα έργα:

• «Σχεδιασμός και αναβάθμιση αρδευτικού δικτύου Αγ. Γεωργίου Γλυκόριζου – Αγωγοί μεταφοράς νερού από το αντλιοστάσιο του Αγ. Γεωργίου»προϋπολογισμού  € 784.845,81. Ανάδοχος: «ΛΑΜΠΡΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ»
•  «Αντικατάσταση αγωγών, εκσυγχρονισμός του αρδευτικού δικτύου και των αντλιοστασίων του ΤΟΕΒ Κερασώνα - Παναγιάς», προϋπολογισμού € 820.000. Ανάδοχος: «NEW MILLENIUMCONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝΤΕΧΝΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
• «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Εξοχής Κόνιτσας»,προϋπολογισμού € 176.612,90  χωρίς  Φ.Π.Α.Ανάδοχος: Ντάφλης Γεώργιος.

 

Γ. Εγκρίθηκαν οι διαδικασίες για τους διαγωνισμούς των έργων: 

 

• «Αντικατάσταση τμήματος χαλύβδινου αγωγού στο δίκτυο άρδευσης αντλιοστασίου Α4 Πριάλαςεγγειοβελτιωτικού έργου Μπόιδα - Μαυρής», προϋπολογισμού € 640.000.  
• «Βελτίωση εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων Τ.Ο.Ε.Β. Γλυκής (Αχέροντα – Γλυκής)»,  προϋπολογισμού 546.840 €. 
• «Βελτίωση βατότητας της επαρχιακής οδού από Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης μέχρι Δροσοπηγή», προϋπολογισμού 150.000 €
• «Άμεση αντιμετώπιση και αποκατάσταση βλαβών οδοστρώματος επί της επαρχιακής οδού Τύριας – Αγίου Νικολάου – Παρδαλίτσας – Καταμάχης»,προϋπολογισμού 150.000 €.
• «Επείγουσες εργασίες για την αποπεράτωση του έργου: ‘’Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων Ιαματικών Πηγών Πρέβεζας με έργα εκσυγχρονισμού και επέκτασης’’, έπειτα από σχετική γνωμοδότηση του ΚΑΣ», προϋπολογισμού 250.000 €.
• «Συντήρηση - αποκατάσταση λεβητοστασίων Σ.Υ.Δ. Ιωαννίνων»,προϋπολογισμού 72.500 €  

Δ. Εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικών με τους Δήμους:

• Με το Δήμο Νικολάου Σκουφά για το έργο «Άμεση αντιστήριξη οδού πρόσβασης, επισκευή φορέα και προστασία γέφυρας Κομποτίου», με προϋπολογισμό 150.000 ευρώ.
• Με το Δήμο Κόνιτσας για το έργο: «Ανάπλαση πλατείας και διαχείριση ομβρίωνγια την αποφυγή κατολισθητικών φαινομένων στην Τ.Κ. Αετομηλίτσας», με προϋπολογισμό 52.000 ευρώ, 

 

Γνωμοδοτήσεις για   ΜΠΕ  από την Επιτροπή Περιβάλλοντος

 

 

Αρνητική ήταν η  γνωμοδότηση  της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου. επί του περιεχομένου των Μ.Π.Ε. δύο υδροηλεκτρικών έργων  και ενός Αιολικού Πάρκου, οι οποίες συζητήθηκαν στη σημερινή της συνεδρίαση.   

 

Ειδικότερα, πρόκειται για τα έργα:

 

➢ «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο, «ΚΑΛΑΡΡΥΤΙΚΟΣ», ισχύος 1,5 MW, Δ.Ε. Καλαρρυτών, Δήμος   Βορείων   Τζουμέρκων,   Π.Ε.   Ιωαννίνων,   Περιφέρειας   Ηπείρου»
➢ «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο, ισχύος 0,418 MW επί του ρέματος Ασπροπόταμος, Δ.Ε. Κόνιτσας  του   Δήμου  Κόνιτσας,   Π.Ε.   Ιωαννίνων,   Περιφέρειας   Ηπείρου»
➢ «Α.Σ.Π.Η.Ε.  εγκαταστημένης  ισχύος   44  MW  και  τα  συνοδά   του  έργα, στη  θέση «ΚΗΠΟΣ»   των   Δ.Ε.   Αγίου   Δημητρίου,   Ανωγείου,   Κατσανοχωρίων,   Μπιζανίου, Ανατολής,   των   Δήμων   Δωδώνης,   Ζηρού,   Βορείων   Τζουμέρκων   και   Ιωαννιτών αντίστοιχα   των   Π.Ε.   Ιωαννίνων   και   Πρέβεζας   Περιφέρειας   Ηπείρου».  Για το συγκεκριμένο έργο, ο πρόεδρος της Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχης κ. Β. Γοργόληςυπογράμμισε πως σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας δεν καταγράφονται ανεμολογικά δεδομένα, ενώ δεν συνιστάται η χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων στις κορυφογραμμές των ορεινών όγκων των Π.Ε. Θεσπρωτίας και Πρεβέζης που γειτνιάζουν με τις ευρείες ζώνες τουριστικής ανάπτυξης

 

 

Επίσης, μετά από σχετικό αίτημα, αναβλήθηκε η  συζήτηση για το έργο «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο Γερακάρι- ποταμός Άραχθος, ισχύος 6,256 MW, στα όρια των Τ.Κ. Κράψης και Ανατολικής της Δ.Ε. Παμβώτιδος του Δήμου Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων» 

 

 

Άλλες γνωμοδοτήσεις

 

Στα υπόλοιπα θέματα της σημερινής συνεδρίασής, η Επιτροπή γνωμοδότησε επί του περιεχομένου Μ.Π.Ε. των έργων: 

 

➢ «Ε.Π.Ο.   αύξησης   δυναμικότητας   πτηνοτροφικής   μονάδας,   δυναμικότητας   από 20.000   σε   40.000   ορνίθια   κρεατοπαραγωγής   στην   Τ.Κ.   Κάτω   Λαψίστας,   Δ.Ε. Πασσαρώνος, Δ. Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου» (θετική γνωμοδότηση) 
➢ «Εγκατάσταση   πτηνοτροφικής   μονάδας,   δυναμικότητας   22.000   ορνιθίωνκρεατοπαραγωγής,   στη   θέση   «Χαλίκι»,   Τ.Κ.   Ωρωπού,   Δήμου   Πρέβεζας,   Π.Ε. Πρέβεζας,   Περιφέρειας   Ηπείρου» (θετική γνωμοδότηση)
➢ «Ε.Π.Ο.   εγκατάστασης   πτηνοτροφικής   μονάδας,   39.000   ορνιθίωνκρεατοπαραγωγής, στη θέση «Φθέρη», στην Τ.Κ. Μαρμάρων, Δ. Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου» (θετική γνωμοδότηση υπό προϋποθέσεις)
➢ «Ε.Π.Ο. υφιστάμενης μικτής κτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 33.050 ορνιθίων   κρεατοπαραγωγής   και   20   αγελάδων   ελευθέρας   βοσκής,   στην   Τ.Κ. Καλπακίου, Δήμου Πωγωνίου , Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου» (θετική γνωμοδότηση)
➢ «Νέα ξενοδοχειακή μονάδα 5*, δυναμικότητας 102 κλινών, σε γήπεδο εκτός σχεδίου στη θέση «Σοφάς- Κάτω Πέραμα» της Δ.Ε. Πέρδικας του Δήμου Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου» (θετική γνωμοδότηση)
➢ «Νέα ξενοδοχειακή μονάδα 4*, δυναμικότητας 144 κλινών, σε γήπεδο εκτός σχεδίου στη θέση «Σοφάς- Κάτω Πέραμα» της Δ.Ε. Πέρδικας του Δήμου Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου» (θετική γνωμοδότηση)

 

Τέλος, εγκρίθηκε η συμμετοχή της Περιφέρειας στην Έκθεση «Beyond 2024» στη Θεσσαλονίκη (25-27/04/2024) με θέματα ψηφιακής τεχνολογίας και καινοτομίας.

Νεότερη Παλαιότερη