Περιφέρεια Ηπείρου: Ολοκλήρωση Εργαστηρίου Ανάπτυξης Πολιτικών με Θέμα την Αποκέντρωση και Αξιοβίωτη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Εργαστήριο Ανάπτυξης Πολιτικών με θέμα την «Αποκέντρωση και Αξιοβίωτη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών», το οποίο πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Μαΐου 2024 στο Δεμάτι Ανατολικού Ζαγορίου, στο παλιό σχολείο του χωριού. Η εκδήλωση συγκέντρωσε εκπροσώπους της Περιφέρειας Ηπείρου - με σημαντική παρουσία την Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης των Ορεινών Όγκων κ. Αικατερίνη Αρλέτου - των αρμόδιων Υπουργείων, των Ορεινών Δήμων της Ηπείρου, φορείς της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας, Πολιτιστικούς Συλλόγους, καθώς και παραγωγούς, επιχειρηματίες και δημιουργούς της περιοχής.

Ο σκοπός της συνάντησης ήταν η συνεργασία και η αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων με στόχο τη συνδιαμόρφωση προτάσεων δράσεων για την ενίσχυση της αποκέντρωσης, την προσέλκυση πληθυσμού, τη στήριξη της ορεινής παραγωγής και των τοπικών κοινοτήτων. Οι θεματικές ενότητες που συζητήθηκαν περιελάμβαναν την Ορεινή Παραγωγή και τα Συστήματα Ποιότητας, τον Βιώσιμο Τουρισμό βασισμένο στις τοπικές κοινότητες και την ανάπτυξη ενός Δικτύου Ορεινών Εργαστηρίων (Smart & Start-up Villages) βασισμένο στο Rural Vision της ΕΕ.

Το Policy Workshop διοργανώθηκε από «Τα Ψηλά Βουνά» Κοιν.Σ.Επ. στο πλαίσιο υλοποίησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος σε νέα επιχειρηματικά μοντέλα, με τίτλο «Κοινωνική Καινοτομία στις Ορεινές Περιοχές», σε συνεργασία με το Impact Hub Athens και με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Ηπείρου.

Μετά το πέρας του εργαστηρίου, ακολούθησε γεύμα στην πλατεία του χωριού με προϊόντα ορεινής παραγωγής, δίνοντας την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν από κοντά τις τοπικές γεύσεις αλλά και τους ίδιους τους παραγωγούς, συνεχίζοντας τις συζητήσεις σε ένα πιο χαλαρό κλίμα.

Η επιτυχία του εργαστηρίου ανέδειξε την αναγκαιότητα της προώθησης πολιτικών για την ανάπτυξη των ορεινών περιοχών, ενισχύοντας την αποκέντρωση και δημιουργώντας ευκαιρίες βιώσιμης ανάπτυξης για τους κατοίκους τους. Οι συμμετέχοντες δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους και να εργαστούν ενεργά προς την επίτευξη των κοινών στόχων.


Το Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Κοινωνικής Καινοτομίας στην Ελληνική Περιφέρεια είναι μια συνεργατική πρωτοβουλία που λειτουργεί υπό την αιγίδα του Impact Hub Athens και με την υποστήριξη του Ιδρύματος Google.org. Στοχεύει στη διαμόρφωση ενός πιο πράσινου και ανθεκτικού μέλλοντος για την Ελλάδα μέσα από τη δημιουργία κόμβων καινοτομίας για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα των τοπικών κοινωνιών. Το πρόγραμμα προέκυψε από την ανάγκη για βιώσιμες λύσεις εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων, προωθώντας τη πράσινη μετάβαση με τη συμμετοχή όλων. Μέσω συνεργασιών με τοπικούς φορείς - Τα Ψηλά Βουνά, την Αναπτυξιακή Καρδίτσας, το Μπουλούκι και άλλους- το πρόγραμμα υποστηρίζει την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων και τη διοργάνωση εκδηλώσεων όπως hackathons και workshops, με στόχο την ενδυνάμωση των κοινοτήτων και τη βελτίωση της οικονομίας και των συνθηκών ζωής με όρους βιώσιμης ανάπτυξης.


Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με:

Κοιν.Σ.Επ. «Τα Ψηλά Βουνά»

Email: thehighmountians.gr@gmail.com

Τηλέφωνο: +30 6980273233----------------------


Σχετικά με την Κοιν.Σ.Επ. «Τα Ψηλά Βουνά»:


Στην Κοιν.Σ.Επ. «Τα Ψηλά Βουνά» με έδρα το Δεμάτι Ζαγορίου, προωθούμε την αποκέντρωση, την επανακατοίκηση και την αξιοβίωτη ολοκληρωμένη ανάπτυξη των ορεινών περιοχών. Κύριο μέλημα μας είναι η παροχή συμβουλευτικής, υποστήριξης και υποδομών σε ανθρώπους που ζουν, παράγουν και δημιουργούν σε ορεινές περιοχές, σε πολιτιστικούς συλλόγους, ορεινούς δήμους αλλά και σε όσους σκέφτονται να ξεκινήσουν μια νέα ζωή στα ορεινά της χώρας. Παράλληλα, δημιουργούμε ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ εθνικών, περιφερειακών και τοπικών κυβερνήσεων, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, επιχειρήσεων, ακαδημαϊκών και πολιτών για την επίτευξη του οράματος της ΕΕ για πιο δυνατές, συνδεδεμένες, ανθεκτικές και ευημερούσες ορεινές περιοχές.


Νεότερη Παλαιότερη