Εργα που ενταθήκαν απο την περιφέρεια Ηπείρου στο ταμείο ανάκαμψης

 


 1. «Διαμόρφωση κόμβου επί της παραλιακής οδού στη θέση Λούτσα», προϋπολογισμού 2.350.000,00 € με τον Φ.Π.Α.


 1. «Κατασκευή κόμβου επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης στη θέση Λαψίστα», προϋπολογισμού 2.000.000,00 € με τον Φ.Π.Α.


 1. «Αποκατάσταση και βελτίωση οδικού τμήματος της 2ης επαρχιακής οδού Ιωαννίνων από Πηγάδια έως Πράμαντα, Υποτμήμα: Πηγάδια - Γέφυρα Πλάκας», προϋπολογισμού 23.600.000,00€ με τον Φ.Π.Α.


 1. «Κατασκευή ασφαλούς και σύγχρονου ισόπεδου κυκλικού οδικού κόμβου επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας (θέση Επισκοπικό)», προϋπολογισμού 6.800.000,00€ με Φ.Π.Α.


 1. «Κατασκευή κόμβου στην παραλιακή οδό (Ε.Ο. Πρέβεζα – Ηγουμενίτσα) προς Βαλανιδοράχη», προϋπολογισμού 3.480.000,00 € με τον Φ.Π.Α.


 1. «Δίκτυο  αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση λυμάτων Αρίστης Δήμου Ζαγορίου», προϋπολογισμού 1.880.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α.


 1. «Έργα προσαγωγής – επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Μικρού Παπίγκου Ζαγορίου», προϋπολογισμού 837.702,00€ χωρίς Φ.Π.Α.


 1. «Στερέωση και αποκατάσταση του τζαμιού Καλούτσιανης Ιωαννίνων και συντήρηση τοιχογραφιών και ξυλόγλυπτων - γύψινων στοιχείων του» προϋπολογισμού 2.215.800,00 € με τον Φ.Π.Α.


 1. «Αποκατάσταση του Κάστρου Κιάφας στην Περιοχή του Σουλίου Περιφέρειας Ηπείρου» προϋπολογισμού 1.883.000,00 € με τον Φ.Π.Α.


 1. «Κατασκευή κύριας διαδρομής δικτύου ποδηλατοδρόμων Π.Ε. Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή)» με συνολικό προϋπολογισμό 3.661.904,95 € (με Φ.Π.Α.)


 1.  «Προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνου εξοπλισμού (Λύσεις καινοτομίας στο πλαίσιο της κύριας διαδρομής δικτύου ποδηλατοδρόμων Π.Ε. Πρέβεζας με συνολικό προϋπολογισμό 266.476,00 € (με Φ.Π.Α.)


 1. «Υποέργο 10: Υποδομή Έρευνας και Καινοτομίας του ΙΤΕ (Ιωάννινα)» του έργου «1. ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) - ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» προϋπολογισμού 12.486.892,30 € με τον Φ.Π.Α.


ΙΜΑΡΕΤ

 1. «Αποκατάσταση του Οθωμανικού Τεμένους Ιμαρέτ Άρτας και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του», προϋπολογισμού 1.110.000,00 € με τον Φ.Π.Α.


 1. «Συντήρηση δομικών υλικών και διακόσμου του Οθωμανικού Τεμένους Ιμαρέτ Άρτας», με προϋπολογισμό 320.000,00€ με τον Φ.Π.Α.


Επίσης εντάχθηκε, χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες, το έργο «Έργα Βελτίωσης της Αποδοτικότητας της Κρήτης του νερού στο αρδευτικό έργο του μέσου Ρου Καλαμά», με προϋπολογισμό 6.387.381,23 ευρώ.


Νεότερη Παλαιότερη