Τελικά αποτελέσματα στον Ν. Θεσπρωτίας

29,58 
5.838
7,27 
1.434
0,59 
117
Τα στοιχεία δεν έχουν διασταυρωθεί με τα επίσημα στοιχεία των Πρωτοδικείων

Νεότερη Παλαιότερη