Χρέη προς ΕΦΚΑ: Ποιοι πρέπει να τα ρυθμίσουν μέχρι τις 21 Ιουλίου Μέχρι τις 21 Ιουλίου μπορούν 40.000 οφειλέτες (φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις) να ρυθμίσουν τα χρέη άνω των  150.000 ευρώ που έχουν προς τον ΕΦΚΑ χωρίς προσαυξήσεις και πρόστιμα. Εάν δεν προβούν σε αυτήν την ενέργεια οι παραπάνω, τότε από τις 21 Ιουλίου ο ασφαλιστικός φορέας  θα δώσει εντός Αυγούστου στο φως της δημοσιότητας τα στοιχεία τους και τις οφειλές τους.

Oι οδηγίες

Μάλιστα σύμφωνα με οδηγίες που έχει δώσει ο  ΕΦΚΑ προς τους υπαλλήλους των αρμόδιων υπηρεσιών θα πρέπει να μέχρι τις  21 Ιουλίου 2024 να τακτοποιηθούν 40.000 εκκρεμείς ασφαλιστικές υποθέσεις φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων.

Επίσης επισημαίνεται πως οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ έχουν πάρει εντολές:

 • να ελέγξουν και να επικαιροποιήσουν το Μητρώο Εργοδοτών e-ΕΦΚΑ για την ορθή καταχώριση της νομικής μορφής  για Δημόσιες Υπηρεσίες και ΝΠΔΔ λόγω της εξαίρεσης τους από τη δημοσιοποίηση.
 • να οριστικοποιήσουν εκκρεμείς αποφάσεις Τοπικών  Διοικητικών Επιτροπών, Διοικητικών Δικαστηρίων κλπ οι οποίες επιφέρουν μείωση της βεβαιωμένης οφειλής.
 • να  οριστικοποιήσουν εκκρεμείς αιτήσεις διαγραφής, εξαίρεσης κλπ με ταυτόχρονη ηλεκτρονική  αποστολή ΚΕΑΟ των σχετικών τροποποιητικών  πράξεων.
 • να καταχωρίσουν στον ΟΠΣ/e-ΕΦΚΑ πληροφοριών αναστολής είσπραξης βάσει: δικαστικών πράξεων/αποφάσεων ή αιτήσεων θεραπείας επί υποβληθεισών καταγγελιών/δηλώσεων απασχόλησης
 • να ελέγξουν την παραγραφή χρηματικών απαιτήσεων από μη  καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές, τομέων, κλάδων και λογαριασμών ενταχθέντων στον e-ΕΦΚΑ κατ΄εφαρμογή των γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων.
 • να διενεργήσουν συμψηφισμούς( μέσω διενέργειας ελέγχου δηλωθέντων-καταβληθέντων ή της έκδοσης Αποφάσεων Συμψηφισμού ΑΠΣΥ)

Οι εξαιρέσεις

Εξαιρούνται από τη λίστα της δημόσιας διαπόμπευσης:

 • Τα χρέη των νομικών προσώπων εντός του στενού ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα
 • Οι οφειλές που έχει έχουν χαρακτηριστεί ανεπίδεκτες είσπραξης
 • Οι οφειλές που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης και τηρούνται οι όροι αυτής.
 • Οι οφειλές που τελούν υπό αναστολή καταβολής  με προσωρινή  διαταγή, δικαστική απόφαση, πράξη διοικητικού οργάνου ή εκ του νόμου
 • Οι  οφειλές που προέρχονται από αποβιώσαντες κι ανήλικους.

 ΠΗΓΗ

Νεότερη Παλαιότερη