Ανακοίνωση για το έργο κατασκευής Βιολογικού στο Μικρό Πάπιγκο Δήμου Ζαγορίου

 


Σχετικά με φήμες και δημοσιεύματα ότι δήθεν το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) «πάγωσε» το έργο του βιολογικού καθαρισμού στο Μικρό Πάπιγκο, η Περιφέρεια Ηπείρου ενημερώνει ότι:

• Τέσσερις (4) επιχειρήσεις και δέκα οκτώ (18) φυσικά πρόσωπα φέρονται να έχουν προσφύγει στο ΣτΕ ζητώντας να ακυρωθεί η εκτέλεση του έργου και να ανασταλεί η εκτέλεσή του με έκδοση προσωρινής διαταγής. Εξ αυτών μόνο 4 φυσικά πρόσωπα δηλώνουν κάτοικοι Μ. Παπίγκου, ενώ είναι απολύτως άδηλο αν όλοι οι φερόμενοι ως αιτούντες είναι πράγματι αιτούντες. 
• Το ΣτΕ δεν χορήγησε προσωρινή διαταγή όπως ζητούσαν οι ανωτέρω, συνεπώς δεν πάγωσε το έργο του βιολογικού, όπως διακινείται. 
• Το Υπουργείο Πολιτισμού που με Υπουργική Απόφαση του 2023 χαρακτήρισε το ΖαγόριΙστορικό Τόπο και συνεργάστηκε με την Περιφέρεια Ηπείρου και τον Δήμο Ζαγορίουκαι για την ένταξή του στον κατάλογο της UNESCO,  έχει ήδη εγκρίνει την κατασκευή του έργου στο σημείο που πρόκειται να κατασκευαστεί. Μάλιστα μετά τις προσφυγές των ανωτέρω στο ΣτΕ, με πρόσφατα έγγραφά του (Ιουνίου 2024) επιβεβαιώνει ότι δεν έχει καμία απολύτως αντίρρηση για τη συνέχιση των εργασιών και την κατασκευή του βιολογικού στο Μικρό Πάπιγκο.
• Η Περιφερειακή Επιτροπή με ομόφωνη απόφαση της  στις 18/6/2024 ενέκρινε την άσκηση Ειδικής Αίτησης του άρθρου 7Α του Ν.2882/2001 ενώπιον του Εφετείου Ιωαννίνων για την παροχή άδειας πραγματοποίησης εργασιών επί των απαλλοτριούμενων εκτάσεων για την κατασκευή του βιολογικού. Είναι προφανές ότι οι εργασίες δεν θα μπορούσαν να αρχίσουν άμεσα. 
• Το ΣτΕ αναμένεται να αποφανθεί επί της αιτήσεως αναστολής στις αρχές του φθινοπώρου. Όπως δε είναι γνωστό, αυτά τα ζητήματα σε συντεταγμένη πολιτεία κρίνονται από τον φυσικό τους δικαστή και όχι από αυτόκλητους για τη δημιουργία εντυπώσεων και μόνο.
Νεότερη Παλαιότερη