Προϋπόθεση σύγκλισης με την Ε.Ε. η επενδυτική αναγέννηση της βιομηχανίας

0

Επενδυτική αναγέννηση και περιφερειακή ανάπτυξη είναι τα θέματα που έθεσαν οι κοινωνικοί εταίροι στη συνάντηση που είχαν χθες με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ενόψει της ΔΕΘ. Τον ΣΕΒ εκπροσώπησαν στη συνάντηση οι αντιπρόεδροι του Συνδέσμου, Σπύρος Θεοδωρόπουλος και Ευάγγελος Μυτιληναίος, οι οποίοι επισήμαναν στον πρωθυπουργό ότι «η επενδυτική αναγέννηση, με ιδιαίτερη έμφαση στη βιομηχανία, είναι η βασικότερη προϋπόθεση, προκειμένου η ελληνική οικονομία όχι απλά να ανακάμψει, αλλά και να συγκλίνει με την υπόλοιπη Ευρώπη».

Ο στόχος που έχει θέσει ο ΣΕΒ σχετικά είναι η αύξηση της συμμετοχής της μεταποίησης στο 12% στο ΑΕΠ σε τρία χρόνια (από 9,5% σήμερα) και στο 15% μεσοπρόθεσμα, και σε αυτό το πλαίσιο κατέθεσε ένα πακέτο προτάσεων που θεωρεί απαραίτητες προς άμεση υιοθέτηση για την επίτευξη των παραπάνω στόχων. Οι προτάσεις αυτές αφορούν την άμεση υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων, με αιχμή την επιτάχυνση της αδειοδότησης των επενδύσεων, την αναβάθμιση των υποδομών και των δικτύων, το φορολογικό πλαίσιο, με έμφαση στη μείωση των επιβαρύνσεων στην παραγωγή και την εργασία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας και την αναβάθμιση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού με σύγχρονες πολιτικές και εργαλεία.

Ο πρόεδρος του ΣΒΕ Αθανάσιος Σαββάκης προέταξε στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό το θέμα της περιφερειακής ανάπτυξης και της έμπρακτης υποστήριξης της ανταγωνιστικότητας της μικρομεσαίας μεταποιητικής επιχείρησης. Κατά τον ΣΒΕ, η θέσπιση προγράμματος ανάπτυξης της Θράκης και των παραμεθόριων περιοχών της χώρας αποτελεί προτεραιότητα για την αναδιάρθρωση της περιφερειακής βιομηχανίας.

Ο ΣΒΕ πρότεινε στον πρωθυπουργό τη δημιουργία «Δικτύου Διεθνών Ζωνών Βιομηχανίας και Εμπορίου», σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο και Αλεξανδρούπολη. Πρόκειται για μια επιτυχημένη διεθνή πρακτική που εισφέρει θετικά στην περιφερειακή ανάπτυξη, αφού υποβοηθά στη μείωση της ανεργίας, διευκολύνει το διεθνές εμπόριο, προσελκύει ξένα κεφάλαια για επενδύσεις και δημιουργεί καλά αμειβόμενες νέες θέσεις εργασίας.


kathimerini.gr