Δήμος Ηγουμενίτσας: Αποτελέσματα συμμετοχικού προϋπολογισμού

0

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η καινοτόμα διαδικασία του συμμετοχικού προϋπολογισμού. Από τις συνολικά 15 προτάσεις που υποβλήθηκαν, η επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας, η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους φορέων και πολίτες, αφού έλαβε γνώση όλων των προτάσεων τις αξιολόγησε και προέκρινε ως επικρατέστερες, με φθίνουσα σειρά, τις κάτωθι προκειμένου να υλοποιηθούν το έτος 2018:

  1. Υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων σε κεντρικά σημεία της πόλης.
  2. Κατασκευή υπαίθριων γυμναστηρίων
  3. Μελέτη Στρατηγικής ανάδειξης του Δήμου Ηγουμενίτσας ως City Break προορισμού.
  4. Δημιουργία μονοπατιών για πεζοπορία και επίσκεψη σε αρχαιολογικούς χώρους

Οι προτάσεις αυτές συμπεριελήφθησαν στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου μας για το έτος 2018 και θα ενταχθούν στον Προϋπολογισμό του 2018.

Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την συμμετοχή των πολιτών σε αυτή την πρωτόγνωρη για τον Δήμο μας διαδικασία αλλά και για τις προτάσεις που υποβλήθηκαν, πολλές από τις οποίες ήταν αρκετά ενδιαφέρουσες, ευελπιστώντας σε ακόμη πιο ενδιαφέρουσες προτάσεις στο μέλλον

Γραφείο Δημάρχου
Ηγουμενίτσας