Β.Γιόγακας: Ερώτηση για χορήγηση προσωρινής σύνταξης σε ασφαλισμένους του τέως ΟΓΑ

0

Τη χορήγηση προσωρινής σύνταξης σε ασφαλισμένους του τέως ΟΓΑ για τους οποίους δεν είναι εφικτό να εκδοθεί οριστική απόφαση συνταξιοδότησης εντός ευλόγου χρόνου χωρίς να ευθύνονται οι ίδιοι οι ασφαλισμένοι ζητεί ο Βασίλης Γιόγιακας με Ερώτησή του προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο βουλευτής Θεσπρωτίας υπογραμμίζει ότι η προσωρινή σύνταξη θα πρέπει να χορηγείται κατ’ εξαίρεση και με τη σύμφωνη γνώμη του ενδιαφερόμενου για τις περιπτώσεις που με την παρέλευση ενός έτους και χωρίς να ευθύνεται ο ασφαλισμένος δεν έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία του φακέλου συνταξιοδότησής του. Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

Προς την κα Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση προσωρινής σύνταξης σε ασφαλισμένους του τ. ΟΓΑ»

Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις ασφαλισμένων του τ. ΟΓΑ στις οποίες η έκδοση οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης δεν είναι εφικτή εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος (με την ολοκλήρωση ενός έτους), δίχως υπαιτιότητα των ιδίων των ασφαλισμένων και δίχως να επιτρέπεται η χορήγηση προσωρινής σύνταξης από τον ΕΦΚΑ Αγροτών. Αυτό οφείλεται ενδεικτικά σε εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις μεταξύ Ταμείων και πολίτη ή Ταμείων και επιχειρήσεων, καθυστερήσεις στην ενημέρωση από άλλο φορέα ασφάλισης – όταν πρόκειται για παράλληλη ή διαδοχική ασφάλιση -, διχογνωμίες της διοίκησης επί του ασφαλιστικού φορέα υπαγωγής ή επί της ερμηνείας ασφαλιστικών διατάξεων. Συνέπεια τούτου είναι οι ασφαλισμένοι αυτοί – που κατά τα’ άλλα πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις – να στερούνται ενός εισοδήματος που ενίοτε είναι και το μοναδικό μέσο βιοπορισμού τους.

Για προφανείς κοινωνικούς λόγους θα ήταν σκόπιμο να προβλεφθεί σε αυτές περιπτώσεις η κατ’ εξαίρεση χορήγηση προσωρινής σύνταξης με τη σύμφωνη γνώμη (γραπτή δήλωση) του ασφαλισμένου, το ποσό της οποίας θα υπολογίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Η σύνταξη αυτή θα μπορεί ενδεχομένως να χορηγείται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως ένα ανώτατο όριο πραγματικού ή/και τεκμαρτού εισοδήματος και η μη άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας για την οποία υφίσταται υποχρέωση ασφάλισης στο ΕΦΚΑ.

Κατόπιν τούτων ερωτάται η κα Υπουργός:

  • Αν προτίθεται να προβεί στις δέουσες ρυθμίσεις με σκοπό την απονομή προσωρινής σύνταξης κατ’ εξαίρεση, σε ασφαλισμένους για τους οποίους δεν είναι εφικτή εντός ευλόγου χρόνου η έκδοση οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης και οι οποίοι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here