Τράπεζα Πειραιώς: Αύξηση εσόδων στο 9μηνο 2020 – Ταχύτερη διαγραφή «κόκκινων» δανείων

0

Κέρδη προ φόρων 229 εκατ. ευρώ κατέγραψε η Τράπεζα Πειραιώς στο 9μηνο 2020, εξαιρουμένων των προβλέψεων για τον κορωνοϊό. Τα καθαρά έσοδα τόκων ανήλθαν στο 9μηνο σε 1,10 δισ. ευρώ, σημειώνοντάς ετήσια αύξηση 3%. Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν στα 231 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 2% σε ετήσια βάση.

Οι καταθέσεις πελατών διαμορφώθηκαν σε 47,1δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου 2020, σημειώνοντας άνοδο 4% ετησίως και 3% σε τριμηνιαία βάση. Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα αυξήθηκε σε 9 δισ. ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 από 0,4δισ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2019, μέσω της αξιοποίησης των διεκολύνσεων χρηματοδότησης της ΕΚΤ (TLTRO ΙΙΙ). Τα δάνεια προ προβλέψεων και προσαρμογών ανήλθαν σε 48,5 δισ. ευρώ στo τέλoς Σεπτεμβρίου 2020 και μετά από προβλέψεις σε 38,3 δισ. ευρώ.

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 (CET1) του Ομίλου στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 διαμορφώθηκε στο 14,1%, ενώ ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας στο 16,1%, υψηλότερα από την ελάχιστη εποπτική απαίτηση του 11,25% ( συμπεριλαμβανομένων των εποπτικών διευκολύνσεων λόγω Covid-19).


πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here