Θεσπρωτία: 59 θέσεις εργασίας από το ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για 5.500 ανέργους πτυχιούχους

0

59 θέσεις στη Θεσπρωτία από το Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης για 5.500 ανέργους πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς του ΟΑΕΔ.

Οι αιτήσεις ξεκίνησαν την Παρασκευή 23/11/2018 και ώρα 12η μεσημβρινή και θα ολοκληρωθούν την Δευτέρα 3/12/2018 και ώρα 12η μεσημβρινή.

Οι θέσεις αφορούν χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Οι ακαθάριστες μηνιαίες αμοιβές των ωφελουµένων, ανέρχονται:

α) για την κατηγορία Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), έως 1.040 Ευρώ και

β) για την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), έως 990 Ευρώ.

Για τους ωφελουµένους οι οποίοι διαθέτουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών, οι ανωτέρω αμοιβές προσαυξάνονται μηνιαίως κατά πενήντα (50) Ευρώ ή εκατό (100) Ευρώ αντίστοιχα και διαµορφώνονται ως εξής:

α) για τους κατόχους µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών:
i) για την κατηγορία ΠΕ, έως 1.090 Ευρώ και
ii) για την κατηγορία ΤΕ, έως 1.040 Ευρώ
β) για τους κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών:
i) για την κατηγορία ΠΕ, έως 1.140 Ευρώ και
ii) για την κατηγορία ΤΕ, έως 1.090 Ευρώ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here