«Ανατροπές» στην αγορά εργασίας – Έρχονται δέκα αλλαγές

0

Πακέτο αλλαγών στα ωράρια, στις αποζημιώσεις, στις υπερωρίες και στις άδειες φέρνει ο νέος εργασιακός νόμος που ψηφίστηκε την Τετάρτη από τη Βουλή. Οι δέκα κεντρικές ρυθμίσεις είναι οι ακόλουθες: 

1. Διευθέτηση του χρόνου εργασίας και με ατομική σύμβαση. Οι  εργαζόμενοι θα μπορούν να δουλεύουν για ένα διάστημα του έτους μέχρι 10 ώρες την ημέρα χωρίς την καταβολή υπερωριακής απασχόλησης. Ωστόσο για αντίστοιχο διάστημα του ίδιου έτους θα πρέπει να δουλεύουν  μέχρι 6 ώρες την ημέρα ή να παίρνουν  ρεπό ή μεγαλύτερη άδεια. Επίσης δίνεται η δυνατότητα ένας εργαζόμενος να απασχοληθεί τέσσερις ημέρες την εβδομάδα για δέκα ώρες και την επόμενη ημέρα να μην δουλέψει. 

2. Ψηφιακή κάρτα εργασίας. Θα καταγράφεται σε πραγματικό χρόνο κάθε μεταβολή στον χρόνο απασχόλησης : ώρα έναρξης και λήξης της εργασίας, διάλειμμα, υπέρβαση του νόμιμου ωραρίου εργασίας, άδειες, υπερωρίες.  Η νέα ρύθμιση θα εφαρμοστεί σταδιακά, ξεκινώντας από τις μεγάλες επιχειρήσεις.

3. Δικαίωμα αποσύνδεσης στην τηλεργασία.  Διασφαλίζεται το δικαίωμα του τηλεργαζόμενου  να απέχει από την παροχή εργασίας  εκτός ωραρίου και κατά τη διάρκεια των αδειών του. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ασφαλιστικές δικλείδες για τους τηλεργαζόμενους και μεταξύ άλλων απαγορεύεται η χρήση της κάμερας από τον εργοδότη για τον έλεγχο της απόδοσης του προσωπικού. 

4. Άδεια σε νέο πατέρα. Κάθε εργαζόμενος πατέρας πλήρους απασχόλησης δικαιούται άδειας πατρότητας 14 εργάσιμων ημερών, η οποία πρέπει να λαμβάνεται κατά τη γέννηση του τέκνου. Σε περίπτωση  μερικής απασχόλησης η άδεια πατρότητας είναι  δέκα εργάσιμες ημέρες.

5. Αντιμετώπιση περιστατικών βίας ή παρενόχλησης στους χώρους δουλειάς. Με τις νέες ρυθμίσεις απαγορεύεται η απόλυση και όποια δυσμενής μεταχείριση των θιγόμενων, δηλαδή έχουμε αντιστροφή του βάρους της απόδειξης. Όταν ο δράστης είναι εργαζόμενος ο εργοδότης θα πρέπει να λάβει μέτρα που ξεκινούν από τη σύσταση και την αλλαγή θέσης και φτάνουν μέχρι την απόλυση.

6. Υπερωρίες. Αυξάνεται το επιτρεπόμενο όριο στις 150 ώρες το χρόνο και εξισώνεται  σε βιομηχανία και λοιπούς κλάδους. Παράλληλα αυξάνεται η αμοιβή για τις υπερωρίες για τις οποίες δεν τηρούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες έγκρισης. Ειδικότερα η αμοιβή ορίζεται στο καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 120% (από 80%)

7. Απεργίες. Πρέπει να διασφαλίζεται τουλάχιστον το ένα τρίτο της συνήθως παρεχόμενης υπηρεσίας κατά τη διάρκεια απεργίας. Αυτό αφορά σε επιχειρήσεις δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας, στους κλάδους: υγείας, ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, διύλισης πετρελαίου, μεταφορών, τηλεπικοινωνιών, αποκομιδής απορριμμάτων, φορτοεκφόρτωσης και αποθήκευσης. 

8. Συνδικαλιστικός νόμος. Οι συνδικαλιστές θα έχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας που ισχύει για τις εγκύους. Η απόλυση θα επιτρέπεται για σπουδαίο λόγο, η βασιμότητα του οποίου θα κρίνεται από τα Δικαστήρια, ενώ καταργείται η Επιτροπή Προστασίας Συνδικαλιστικών Στελεχών (που  έκρινε ως τώρα τη νομιμότητα της απόλυσης συνδικαλιστών)  

9. Αποζημιώσεις απόλυσης. Καταργείται η διάκριση μεταξύ υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών. Δηλαδή οι αποζημιώσεις των εργατοτεχνιτών που ήταν λίγα μεροκάματα εξισώνονται με εκείνες των υπαλλήλων (μισθοί έως 12 μηνών).

10. Κυριακάτικη απασχόληση. Ορίζονται κάποιες πρόσθετες εξαιρέσεις στο γενικό κανόνα. Ενδεικτικά αναφέρονται κλάδοι, όπως αποθήκες, logistics, κέντρα δεδομένων, αλλά και εξωσχολικές δράσεις, μηχανογράφηση, εξετάσεις έκδοσης διπλωμάτων. 


πηγη

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here