Η υψηλή φορολογία εμποδίζει την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών συναλλαγών

0


Στην Ελλάδα η σχέση με τον πληθυσμό είναι με 48.854 τερματικά POS ανά 1 εκατομμύριο κατοίκους.

Η απλοποίηση των καθημερινών εργασιών είναι σε ποσοστό 64% για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα το βασικότερο πλεονέκτημα των ηλεκτρονικών συναλλαγών, ενώ με ποσοστό 42% ακολουθεί η ενίσχυση της ασφάλειας και η δυνατότητα διεύρυνσης των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων με ποσοστό 22%.

Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από έρευνα που διεξήγαγε η Mastercard σε δείγματα 200 μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε δέκα χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχική Δημοκρατία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σερβία και Ουκρανία). Αξιοσημείωτο είναι ότι η χώρα μας βρίσκεται στην πρώτη θέση μεταξύ αυτών των χωρών ως προς την αναλογία τερματικών POS σε σχέση με τον πληθυσμό της, με 48.854 τερματικά POS ανά 1 εκατομμύριο κατοίκους.

Με βάση τα ευρήματα της έρευνας οι ιδιοκτήτες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη χαρακτηρίζουν ωφέλιμη την αποδοχή καρτών ως μέσου συναλλαγής εντός του καταστήματος, καθώς θεωρούν ότι απλοποιεί τις καθημερινές λειτουργίες, σε ποσοστό οριακά χαμηλότερο σε σχέση με τη χώρα μας, δηλαδή 60%, ενώ στη δεύτερη θέση είναι η προσέλκυση νέων πελατών με ποσοστό 46% και ακολουθεί η αίσθηση ασφάλειας με ποσοστό 28%.

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων η περαιτέρω ανάπτυξη των καρτών παρεμποδίζεται λόγω της υψηλής φορολογίας, καθώς 6 στις 10 επιχειρήσεις (ποσοστό 60%) επικαλείται αυτό τον λόγο ως βασικό ανασταλτικό παράγοντα. Αντίστοιχο είναι και το ποσοστό (59%) που απαντά ότι την ανάπτυξη παρεμποδίζουν οι συνθήκες στις αγορές, ενώ σχεδόν 2 στις 10 (19%) επισημαίνουν ως αιτίες που εμποδίζουν την ανάπτυξή τους δυσμενείς κανόνες εμπορίου και τον αθέμιτο ανταγωνισμό (18%). Στις υπόλοιπες χώρες κύριοι ανασταλτικοί παράγοντες είναι οι συνθήκες της αγοράς, δηλαδή η μειωμένη μέση αγοραστική δύναμη των πολιτών που είναι και η πιο συχνή αιτία σε ποσοστό 19% με βάση τις απαντήσεις. Η υψηλή φορολογία ακολουθεί με ποσοστό 16% και η γραφειοκρατία με 9,9%, τη στιγμή που το 4% αγωνίζεται να αποκτήσει πρόσβαση σε πρόσθετα κεφάλαια.

Η έρευνα εξέτασε, επίσης, τον τρόπο με τον οποίο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις διαχειρίζονται τα έξοδα στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και σύμφωνα με τα συμπεράσματά της οι πληρωμές μέσω τραπεζικών λογαριασμών συγκεντρώνουν το υψηλότερο ποσοστό – είτε πρόκειται για την εξόφληση προμηθευτών, την πληρωμή φόρων ή τη διαχείριση των λειτουργικών δαπανών (57,9%).


kathimerini.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here