Ηγουμενίτσα: Πως θα λειτουργεί ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Σκουπιδιών

0

Ο Σταθμός Μεταφὀρτωσης Σκουπιδιών, που θα κατασκευαστεί στην Ηγουμενίτσα με 918.000 ευρώ, είναι μία εγκατάσταση, που υποδέχεται απορρίμματα άμεσα από τα οχήματα αποκομιδής (απορριμματοφόρα). Στην εγκατάσταση αυτή τα απορρίμματα συμπιέζονται σε ειδικά κλειστά απορριμματοκιβώτια (containers) και μεταφορτώνονται σε μεγαλύτερα οχήματα, για να παραδοθούν τελικά σε μια εγκατάσταση διάθεσης -Χώρο Υγειονομικής Ταφής- (ΧΥΤΑ). Έχει μια απλή λειτουργία. Χρησιμεύει ως σύνδεση μεταξύ του προγράμματος αποκομιδής απορριμμάτων και του χώρου τελικής διάθεσης (ΧΥΤΑ).

Η χρήση ενός Σ.Μ.Α μειώνει το κόστος της διαχείρισης απορριμμάτων και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Θα παρακολουθείται η συλλογή, η μεταφορά, η ανάκτηση και η διάθεση αποβλήτων, καθώς επίσης θα επιβλέπονται οι χώροι διάθεσης και οι ενέργειες, που πραγματοποιούν αυτοί που απασχολούνται με τα απόβλητα. Κάθε εργασία με την οποία προϊόντα ή συστατικά στοιχεία που δεν είναι απόβλητα χρησιμοποιούνται εκ νέου για τον ίδιο σκοπό, για τον οποίο σχεδιάστηκαν.

Οποιαδήποτε εργασία της οποίας το κύριο αποτέλεσμα είναι ό,τι απόβλητα εξυπηρετούν ένα χρήσιμο σκοπό, αντικαθιστώντας άλλα υλικά τα οποία, υπό άλλες συνθήκες, θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση συγκεκριμένης λειτουργίας, ή ό,τι απόβλητα υφίστανται προετοιμασία για την πραγματοποίηση αυτής της λειτουργίας είτε στην εγκατάσταση είτε στο γενικότερο πλαίσιο της οικονομίας. Οποιαδήποτε εργασία ανάκτησης, με την οποία τα απόβλητα μετατρέπονται εκ νέου σε προϊόντα, υλικά ή ουσίες που προορίζονται είτε να εξυπηρετήσουν και πάλι τον αρχικό τους σκοπό είτε άλλους σκοπούς.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ