1919-1922 – Ιστορικά Φύλλα με την «Κ»: Εξελίξεις εντός και εκτός συνόρων

0

Το τελευταίο δεκαήμερο του Μαρτίου 1921 ήταν περίοδος σημαντικών εξελίξεων, τόσο στην ελληνική πολιτική σκηνή όσο και στο μέτωπο των μαχών στη Μικρά Ασία. Το φύλλο της «Καθημερινής», που κυκλοφόρησε στις 27 Μαρτίου, δίνει μια εικόνα αυτών των εξελίξεων.

Στο εσωτερικό υπήρχε κυβερνητική αλλαγή. Μετά την παραίτηση του Νικόλαου Καλογερόπουλου και της κυβέρνησής του, στις 26 Μαρτίου σχηματίστηκε νέα κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Δ. Γούναρη και πολλά κοινά μέλη με την προηγούμενη. «Χθες το απόγευμα», έγραφε η εφημερίδα, «μετά πέντε ολόκληρα έτη, ήλθεν εις την εξουσίαν Κυβέρνησις κοινοβουλευτική, αναλαβούσα την αρχήν, χάρις εις την θέλησιν της πλειονότητος των Ελλήνων εκλογέων. […] Η χθεσινή ανάληψις της αρχής παρά του απολαύοντος της εμπιστοσύνης των πλειόνων Ελλήνων πολιτικού, όστις είχεν τοσούτον διαβληθή και διωχθή υπό ισχυρών φίλων της Ελλάδος, επιτρέπει να πιστευθή ότι ο όλος διαβληθείς ελληνικός κόσμος αποκαθίσταται εις την εμπιστοσύνην των ισχυρών του φίλων. […] Η Κυβέρνησις, ήτις ανέλαβε την αρχήν από της χθες, είνε Κυβέρνησις βαρυνομένη διά βαρυτάτων ευθυνών. Αλλ’ ας ελπίσωμεν, επ’ αγαθώ της Ελλάδος, ότι θα αναδειχθή ανταξία των όλως εξαιρετικών περιστάσεων».

Πράγματι, οι περιστάσεις ήταν εξαιρετικά κρίσιμες. Και στο εσωτερικό της χώρας αλλά και σε ό,τι αφορούσε τη στάση των Μεγάλων Δυνάμεων και στο μικρασιατικό μέτωπο. Στο τελευταίο, το Α΄ Σώμα Στρατού, ξεκινώντας από το Ουσάκ, είχε καταλάβει το Αφιόν Καραχισάρ, την ίδια ακριβώς ημέρα που σχηματίστηκε η κυβέρνηση Γούναρη. Το δε Β΄ Σώμα Στρατού κατέλαβε μία ημέρα αργότερα τη θέση Κοβαλίτσα, πλησίον του Εσκί Σεχίρ, δεν κατάφερε όμως να πραγματοποιήσει τον στόχο του, που ήταν η κατάληψη του Εσκί Σεχίρ, και αναδιπλώθηκε. Λίγες ημέρες μετά αναδιπλώθηκαν και οι ελληνικές δυνάμεις που είχαν καταλάβει το Αφιόν Καραχισάρ. Για τις μάχες στο Εσκί Σεχίρ, η «Καθημερινή» φιλοξενούσε πληροφορίες του ανταποκριτή του «Μαγχεστριανού Φύλακος», της 26ης Μαρτίου: «Εις τα στενά του Εσκή Σεχήρ αμφότεροι οι στρατοί επολέμησαν με λύσσαν. Επειδή όμως οι Ελληνες ευρέθησαν προ υπερτέρων τουρκικών δυνά-μεων, επέστρεψαν εις τας θέσεις της εξορμήσεώς των. Η επίθεσις θα επαναληφθή ευθύς ως φθάσουν αι ζητηθείσαι ενισχύσεις».


πηγη

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ