Ελληνικός Χρυσός: «Επενδύει» στον άνθρωπο και δημιουργεί εργασιακό περιβάλλον ίσως ευκαιριών

0

Το δίκαιο και συμπεριληπτικό εργασιακό περιβάλλον, που ενσωματώνει τη διαφορετικότητα, αποτελεί προτεραιότητα και πάγια στρατηγική για την Ελληνικός Χρυσός.

Είναι από τις πρώτες εταιρείες στην Ελλάδα που έλαβε το Σήμα Ισότητας Share, απόδειξη πώς προωθεί τη συμφιλίωση μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και την ισότιμη κατανομή φροντίδας μεταξύ αντρών και γυναικών. Επιπρόσθετα, η υπογραφή της Χάρτας Διαφορετικότητας, επιβεβαιώνει τη δέσμευση για ίσες ευκαιρίες και σεβασμό στη διαφορετικότητα. Η κορυφαία μεταλλευτική επιχείρηση πορεύεται με ακλόνητες και σταθερές αξίες, τοποθετώντας τον άνθρωπο στο επίκεντρο της πολιτικής της.

Ο κ. Νικόλαος Μπίρης HR Senior Business Partner της Ελληνικός Χρυσός, η κ. Μαρία Συρεγγέλα, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και η κ. Έρικα Ξηρουχάκη, Διευθύντρια Επικοινωνίας & Εταιρικών Υποθέσεων Ελλάδας της Eldorado Gold κατά την απονομή του σήματος Ισότητας SHARE στην Ελληνικός Χρυσός

Θυγατρική της Eldorado Gold Corporation, η Ελληνικός Χρυσός λειτουργεί τα Μεταλλεία Κασσάνδρας στη βορειοανατολική Χαλκιδική και υλοποιεί μια από τις εμβληματικότερες άμεσες ξένες επενδύσεις στη Ελλάδα. Έως σήμερα, οι επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό και την λειτουργία των μεταλλείων ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ.

Ως ένας από τους σημαντικότερους εργοδότες της χώρας, στηρίζει την ανάπτυξή της στους 1.000 άμεσα και 600 έμμεσα εργαζόμενους, με το 84% του προσωπικού της να προέρχεται από το Δήμο Αριστοτέλη. Για όλους αυτούς τους εργαζόμενους, η Ελληνικός Χρυσός έχει αναπτύξει ένα σύστημα πολιτικών που καθορίζει το πλαίσιο για την εκπαίδευση, την αξιολόγηση και την ανάπτυξή τους, με τρόπο διαφανή και αξιοκρατικό.

Χρήστος Μπαλάσκας, Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής Ελλάδας της Eldorado Gold και Σταύρος Μηλιώνης, Πρόεδρος του ΚΕΑΝ κατά την τελετή υπογραφής της χάρτας διαφορετικότητας από την Ελληνικός Χρυσός

Ισότιμο και ασφαλές περιβάλλον

H στρατηγική της εταιρείας είναι να δημιουργήσει ένα ασφαλές, συμπεριληπτικό και καινοτόμο περιβάλλον εργασίας που εκτιμά τη διαφορετικότητα, την προσωπική ανάπτυξη και την καινοτομία. Ως εκ τούτου εφαρμόζει πολιτικές που περιλαμβάνουν:

  • Συγκεκριμένους δείκτες και στόχους σχετικά με την εκπροσώπηση των γυναικών στο εργατικό δυναμικό του οργανισμού και την ισότητα των φύλων. Οι επιδόσεις της εταιρείας καταγράφονται ανά 6μήνο και δρομολογούνται ενέργειες στο πλαίσιο της διαρκούς βελτίωσης
  • Συνεχείς εκπαιδεύσεις των στελεχών σε θέματα ηγεσίας που ενδυναμώνουν τις πρακτικές συμπερίληψης
  • Έναρξη υλοποίησης έρευνας σε θέματα συμπερίληψης σε ετήσια βάση και συνεχή αξιολόγηση και σύγκριση των αποτελεσμάτων
  • Ενεργή Πολιτική κατά της βίας και της παρενόχλησης
  • Διαδικασία συνεντεύξεων και δημοσίευσης θέσεων εργασίας με τρόπο διαφανή και χωρίς αποκλεισμούς λόγω φύλου ή άλλης ιδιότητας
  • Μηχανισμό αναφορών που επιτρέπει στους εργαζόμενους να αναφέρουν οποιοδήποτε περιστατικό παρενόχλησης με ασφάλεια
  • Αναβάθμιση της διαδικασίας συνεντεύξεων και της δημοσίευσης ανοιχτών θέσεων εργασίας διαφάνεια και χωρίς προσδιορισμούς που ενδεχομένως να αποκλείουν υποψηφιότητες βάσει φύλου ή άλλου χαρακτηριστικού
  • Υποστήριξη της γονεϊκότητας με δυνατότητες για ελαστικό ωράριο ή/και εξ αποστάσεως εργασία για άνδρες και για γυναίκες
  • Καμπάνιες ευαισθητοποίησης σε θέματα συμπερίληψης και ενσωμάτωσης της διαφορετικότητας καισυμμετοχή σε διεθνή προγράμματα ενδυνάμωσης των γυναικών στον κλάδο, όπως το International Women in Mining.

Μέχρι σήμερα η Ελληνικός Χρυσός έχει επενδύσει περί τα €25 εκ. σε κοινωνικές επενδύσεις και έργα στο Δήμο Αριστοτέλη και τις τοπικές κοινωνίες, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη και ευημερία της περιοχής. Επιπλέον, στο πλαίσιο της νέας Επενδυτικής Συμφωνίας σχεδιάζει επιπρόσθετες επενδύσεις περί των 70 εκ. ευρώ, σε έργα κοινωνικής μέριμνας και τοπικής ανάπτυξης. Για το μέλλον δεσμεύεται ότι θα διατηρήσει την πολιτική για βιώσιμη ανάπτυξη, με κορωνίδα τον άνθρωπο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ


πηγη