Η Περιφέρεια Ηπείρου διοργανώνει ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ G.A.T.E. “GREECE-ALBANIA TRANS-SECTORAL ENERGY”

0

Η Περιφέρεια Ηπείρου διοργανώνει ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

G.A.T.E. “GREECE-ALBANIA TRANS-SECTORAL ENERGY

και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει. Το εργαστήριο θα αφορά τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την Εξοικονόμηση Ενέργειας, θέματα πολύ σημαντικά για όλους, ιδίως με το υφιστάμενο διεθνές περιβάλλον. Θα γίνει παρουσίαση των δράσεων και των αποτελεσμάτων του έργου, με έμφαση στις δράσεις της Περιφέρειας Ηπείρου

 

Το έργο «G.A.T.E.» χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας Interreg – IPA CBC Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020 και αποσκοπεί να συμβάλλει στην κοινή ανάπτυξη επενδύσεων μικρής κλίμακας και εξελιγμένων δράσεων δικτύωσης στα πεδία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Ενεργειακής Απόδοσης για την υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων και των κατοίκων για τη βιωσιμότητα και ευζωία στη διασυνοριακή περιοχή.