Τα ψάρια της Θεσπρωτίας ταξιδεύουν στις διεθνείς αγορές!

0
Τα ψάρια από τις ιχθυοκαλλιέργειες της Θεσπρωτίας ταξιδεύουν στις διεθνείς αγορές! Και είναι πολύ θετικό αυτό, γιατί υπάρχει τζίρος και απασχολούνται εργαζόμενοι. Όλο και αυξάνει όχι μόνο το ενδιαφέρον, που εκδηλώνεται στις διάφορες εκθέσεις, που συμμετέχει ο δραστήριος Σύλλογος Ιχθυοκαλλιεργητών Θεσπρωτίας, αλλά και η εξαγωγή των προϊόντων.