Η Ελληνικός Χρυσός συζητά ανοιχτά με την τοπική κοινωνία για το κοινό τους μέλλον

0

Σε εξέλιξη βρίσκεται η ανοιχτή, δημόσια διαβούλευση της Μελέτης Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων.

Ο κόσμος βρίσκεται σε μια περίοδο που επιζητά από τις εταιρείες να δεσμευτούν σε πρακτικές και στρατηγικές βασισμένες στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Πρόκειται για μία νέα δυναμική που στηρίζεται στις νέες επιταγές και τις προτεραιότητες που θέτουν οι σύγχρονες κοινωνίες μπροστά στις μεγάλες προκλήσεις του σήμερα. Είναι επίσης και διαπιστευτήριο για την προσέλκυση επενδυτών και μετόχων να συμμετάσχουν σε μια εταιρική αποστολή που δημιουργεί και επιστρέφει αξία. Οι εταιρείες πλέον κρίνονται για το αποτύπωμά τους στην κοινωνία και το περιβάλλον και η μέτρηση των επιδόσεών τους στα κριτήρια περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης, αποτελεί μονόδρομο εύρυθμης λειτουργίας στον 21ο αιώνα.

Η Ελληνικός Χρυσός ως μια σύγχρονη μεταλλευτική εταιρεία ενσωματώνει στην πράξη τις πλέον υπεύθυνες πρακτικές του κλάδου βάσει διεθνών προτύπων βιωσιμότητας, με στόχο την ανάπτυξη μιας μακροπρόθεσμα ωφέλιμης επένδυσης για όλους. Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Βιωσιμότητας που διέπει τη μεταλλευτική λειτουργία και καθορίζει τις ελάχιστες εταιρικές επιδόσεις στους άξονες του ESG, αποτελεί τοτεκμήριο του σεβασμού που η εταιρεία επιδεικνύει απέναντι στο περιβάλλον, το κοινωνικό σύνολο όπου δραστηριοποιείται και φυσικά, τους ανθρώπους της.

Σε αυτή την κατεύθυνση, στις 15 Ιουλίου η εταιρεία έθεσε στη δημοσιότητα τη Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων, ένα εκτενές και εμπεριστατωμένο έγγραφο το οποίο αποτυπώνει με διαφάνεια και αυξημένο αίσθημα λογοδοσίας, τη συνολική επίδραση της επένδυσής της στα Μεταλλεία Κασσάνδρας. Αποτελεί μια άκρως διεξοδική και σε βάθος αποτύπωση όχι μόνο των περιβαλλοντικών, αλλά και των κοινωνικών παραμέτρων του έργου ανάπτυξης των μεταλλείων, όπως αυτό απορρέει από το σύγχρονο επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας. Η μελέτη εκπονήθηκε σύμφωνα με τη διεθνή βέλτιστη πρακτική και έχει συνταχθεί με την ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και των κοινωνικών εταίρων της Ελληνικός Χρυσός.

Είναι η πρώτη φορά που μια μεταλλευτική εταιρεία στην Ελλάδα εφαρμόζει ένα διάλογο τέτοιου βεληνεκούς, παράλληλα και συμπληρωματικά της τυπικής διαδικασίας διαβούλευσης των μελετών που προβλέπουν οι κανονιστικές διαδικασίες και αποτελεί απόδειξη ότι η Ελληνικός Χρυσός, στο πνεύμα της νέας, αναβαθμισμένης Επενδυτικής Συμφωνίας που σύναψε με το Ελληνικό Δημόσιο, επιθυμεί να ενισχύσει τα θεμέλια εμπιστοσύνης με την τοπική κοινωνία για ένα κοινό μέλλον με ενότητα, ευημερία και βιώσιμη ανάπτυξη για την ευρύτερη περιοχή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ


πηγη