Κατασκευή Πράσινου Σημείου στο Δήμο Ηγουμενίτσας

0

Τη σύμφωνη γνώμη της για την προκήρυξη του έργου «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Ηγουμενίτσας» διατύπωσε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφερείας Ηπείρου με έγγραφο της προς το Δήμο Ηγουμενίτσας.

 

Ο προϋπολογισμός του έργου 719.160 ευρώ.