Δωρεά Εξοπλισμου από το Σύνδεσμο Υδραυλικών Θεσπρωτίας στο ΚΔΑΠ-μεΑ ΤΟ Εργαστήρι

0

Ο Σύνδεσμος Υδραυλικών Θεσπρωτίας με αίσθημα ευαισθησίας και κοινωνικής ευθύνης συνεχίζει τις κοινωνικές του δράσεις.

Με απόφαση του Δ.Σ. προχώρησε στην δωρεάενός (1) Ηλεκτρονικού Υπολογιστή καθώς και στηναναβάθμιση άλλων τριών (3) Η/Υ στο ΚΔΑΠ-μεΑ “ΤΟ Εργαστήρι , για την κάλυψη λειτουργικών τουςαναγκών.