Παραμυθιά: Η Εγκατάλειψη στον βυζαντινό οικισμό της Οσδίνας- Η ανακαίνιση και έπειτα το χάος..

0

Ανακαινίστηκε ο βυζαντινός-μεταβυζαντινός οικισμός Οσδίνας Παραμυθιάς και τώρα είναι εγκαταλελειμμένος! Εξαιρετικής σπουδαιότητας οχυρωμένος οικισμός της Οσδίνας, περισσότερο από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, ως «Αρχαιολογικό Πάρκο Βυζαντινού – Μεταβυζαντινού Οικισμού Ουζντίνας». Αλλά τουριστικός προορισμός δεν έγινε, με αποτέλεσμα να καταπέσει στην εγκατάλειψη…

Η έρημη καστροπολιτεία της Ουζντίνας, που είναι κτισμένη σε λόφο πάνω στην έξοδο του φαραγγιού του ποταμού Καλαμά, συντηρήθηκε, αναδείχτηκε και αποτελεί παράδειγμα διαχρονικού οικισμού, καθώς διασώζει αρχιτεκτονικά κατάλοιπα από την κλασική-ελληνιστική έως τη μεταβυζαντινή περίοδο. Ο οικισμός της είναι πυκνοδομημένος, με στενά δρομάκια επικοινωνίας και λιθόστρωτα καλντερίμια. Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2010, με την εκπόνηση μελετών που ήταν απαραίτητες για την έναρξη των εργασιών πεδίου.

Οι εργασίες διαμόρφωσης και ανάδειξης του οικισμού, που άρχισαν τον Αύγουστο του 2012 και ολοκληρώθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2015, περιλάμβαναν εκτεταμένους καθαρισμούς, ανασκαφικές έρευνες, συστηματικές εργασίες στερέωσης και αποκατάστασης των ναών και των οικιών, συντήρηση των τοιχογραφιών, τοπογράφηση της περιοχής, δημιουργία διαδρομών επισκεπτών, πινακίδες πληροφόρησης και έκδοση αρχαιολογικού οδηγού. Αλλά από εκεί και μετά τίποτε… Και ό,τι δε συντηρείται, ξαναερημώνει…

Η Εγκατάλειψη στον βυζαντινό οικισμό της Οσδίνας- Η ανακαίνιση και έπειτα το χάος..