ΑρχικήΟΙΚΟΝΟΜΙΑΤριετίες: Νέες διευκρινίσεις για το “ξεπάγωμα” – Τι είπε ο Όμηρος Τσάπαλος

Τριετίες: Νέες διευκρινίσεις για το “ξεπάγωμα” – Τι είπε ο Όμηρος Τσάπαλος

Τον λόγο για τον οποίο “ξεπαγώνουν” οι τριετίες των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα νωρίτερα εξήγησε ο Εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος  μιλώντας στο OPEN.  Όπως είπε, αυτό γίνεται επειδή  η κυβέρνηση θέλει να φτάσει πιο γρήγορα τον κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ και τα 1.500 ευρώ μεικτά στον κύριο μισθό.

«Εδώ και μια δεκαετία ίσχυε αυτός ο κανόνας ότι άπαξ και έχει η χώρα πάνω από 10% ανεργία τότε δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν οι τριετίες. Η κυβέρνηση 1,5 χρόνο πριν από το προβλεπόμενο, πριν πέσει η ανεργία στο 10% και με βάση τα μοντέλα που έχει-  θα ξεπαγώσει με νόμο τις τριετίες. Γιατί θέλει η κυβέρνηση να φέρει γρηγορότερα τον κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ και τα 1.500 ευρώ μεικτά στον κύριο μισθό, στον μέσο μισθό» σημείωσε χαρακτηριστικά. 

«Mε βάση τα μοντέλα υπολογίσαμε ότι η ανεργία θα έπεφτε κάτω 10% περίπου  σε 1,5 χρόνο. Και έρχεται ο κ. Μητσοτάκης και λέει πως δεν θα περιμένουμε να έρθει το τέλος του 2024 αλλά θα το κάνουμε από τώρα» συμπλήρωσε και ανέφερε πως η «ελληνική οικονομία μπορεί να σηκώσει το ξεπάγωμα των τριετιών και νωρίτερα. Και εάν κινηθούν τα πράγματα όπως έχουμε προβλέψει …και περισσότερες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν άρα και η ανεργία θα είναι σταθερά κάτω από το 10%». 

«Η τριετία πληρώνεται από τις τσέπες των πολιτών, των επιχειρηματιών» τόνισε.

Τριετίες: Τι λένε οι δικηγόροι

Για το θέμα του “ξεπαγώματος” των τριετιών μίλησε και η δικηγόρος Μαργαρίτα Καρδάρη στο OPEN. «Όσοι έχουν προϋπηρεσία έως τις 14/2/2014 και την συμπληρώνουν από 1/1 /2024 και ήταν έως 3 τριετίες  μέσα στο τρίχρονο από 1/1/2024 μέχρι 31/12 /2026 αυτοί θα πληρωθούν τις τριετίες τους. Από 1/1/2024 όποιος “χτίσει” την τριετία του θα την λάβει από 1/1/2027  με την προϋπόθεση όμως η ανεργία να έχει κατέβει κάτω από το 10%.  Αυτή θα προσμετράται αλλά δεν θα πληρώνεται  … αλλά θα έχει μετρήσει από  1/1/2024» σημείωσε. 

Δείτε το ΒΙΝΤΕΟ 

H τροπολογία

Υπενθυμίζεται πως με τροπολογία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αίρεται το πάγωμα των τριετιών από την 1η Ιανουαρίου του 2024.

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 της τροπολογίας “Αμοιβή του χρόνου προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα και αναπροσαρμογή των αποδοχών των εργαζομένων – Κατάργηση του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 6/28.2.2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου”:

1. Από την 1η.1.2024 αίρεται η αναστολή της ισχύος διατάξεων νόμων, κανονιστικών πράξεων, συλλογικών συμβάσεων ή διαιτητικών αποφάσεων, οι οποίες προβλέπουν αυξήσεις μισθών ή ημερομισθίων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων περί υπηρεσιακών ωριμάνσεων, με μόνη προϋπόθεση την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου εργασίας, όπως το επίδομα πολυετίας, το επίδομα χρόνου εργασίας, το επίδομα τριετίας και το επίδομα πενταετίας, η οποία επιβλήθηκε με το άρθρο 4 της υπ’ αρ. 6/28.2.2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 38), η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012 (Α’ 28).

2. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1, των οποίων η αναστολή αίρεται, ισχύουν τα εξής:

α) Η προϋπηρεσία κάθε εργαζομένου, που είχε προσληφθεί πριν από την 14η.2.2012, όπως η προϋπηρεσία αυτή είχε διαμορφωθεί τη 14η.2.2012 οπότε και ανεστάλη η συμπλήρωσή της, συνεχίζει να συμπληρώνεται μετά από την 1η.1.2024.

β) Η προϋπηρεσία κάθε εργαζομένου, που προσλήφθηκε μετά από την 14η.2.2012, ξεκινά να
συμπληρώνεται μετά από την 1η.1.2024.

3. Ειδικώς για την προσαύξηση λόγω προϋπηρεσίας σε όσους εργαζόμενους αμείβονται με τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό ή ημερομίσθιο, ως χρόνος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται ο χρόνος εξαρτημένης σύμβασης ή σχέσης εργασίας, που έχει διανυθεί σε οποιοδήποτε εργοδότη και σε οποιαδήποτε ειδικότητα πριν από την 14η.2.2012 και μετά από την 1η.1.2024. Η κατά τα ανωτέρω προσαύξηση λόγω προϋπηρεσίας καθορίζεται ως εξής:

α) Για τους υπαλλήλους με εξαρτημένη σχέση εργασίας, σε ποσοστό 10% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως 3 τριετίες και συνολικά σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) για προϋπηρεσία ) ετών και άνω.

β) Για τους εργατοτεχνίτες, με εξαρτημένη σχέση εργασίας σε ποσοστό 5% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως 6 τριετίες και συνολικά 30% για προϋπηρεσία 18 ετών και άνω.

4. Αν οι καταβαλλόμενες τακτικές αποδοχές είναι υπέρτερες των νόμιμων αποδοχών, οι αυξήσεις, οι προσαυξήσεις και τα ποσά εν γένει που προκύπτουν από την εφαρμογή των παρ. 1 έως 3, συμψηφίζονται με τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ καταβαλλόμενων και νόμιμων αποδοχών, με την καταβολή της οποίας εξοφλούνται ολοσχερώς ή μερικώς.

5. Για το χρονικό διάστημα από την 14η.2.2012 έως και την 31η.12.2023 καμία αξίωση δεν γεννάται, ούτε οφείλονται αυξήσεις μισθών ή ημερομισθίων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων περί υπηρεσιακών ωριμάνσεων, με μόνη προϋπόθεση την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου εργασίας, όπως αναφέρονται στις παρ. 1, 2 και 3, ούτε επιτρέπεται να υπολογιστεί προϋπηρεσία που έχει διανυθεί από την 14η.2.2012 έως και την 31η.12.2023.

6. Από την 1η.1.2027, αν το ποσοστό της ανεργίας υπερβεί το 10% και μέχρι να διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10% αναστέλλεται αυτοδικαίως η ισχύς των διατάξεων που αναφέρονται στην παρ. 1. Για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος του εθνικού ποσοστού ανεργίας των τελευταίων τεσσάρων τριμήνων, όπως αυτός αποτυπώνεται στην Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δύναται να εξειδικεύεται η διαδικασία αυτοδίκαιης αναστολής ισχύος, την οποία προβλέπει το παρόν. Με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, μετά από ειδικά αιτιολογημένη εισήγηση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και μετά
από γνώμη των κοινωνικών εταίρων της παρ. 4 του άρθρου 103 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), δύναται να αποφασίζονται οι όροι και προϋποθέσεις αναστολής της ισχύος του παρόντος και πέραν των περιπτώσεων εφαρμογής της παρ. 6, για τη διασφάλιση της σταθερότητας της εθνικής οικονομίας, λαμβανομένης υπόψη ιδίως της εξέλιξης της ανεργίας και του πληθωρισμού.

8. Από την 1η.1.2024, καταργείται το άρθρο 4 της υπ’ αρ. 6/28.2.2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου.

 


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

9,566ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,758ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
25ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

Δημοφιλή Άρθρα

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com