Ερευνητική έδρα υπό την αιγίδα της UNESCO ιδρύεται από το δίκτυο ΠΡΑΞΗ του ΙΤΕ

0

Ερευνητική Εδρα με αντικείμενο την έρευνα για το μέλλον δημιουργείται από το δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Ερευνας (ΙΤΕ).

H έδρα ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη, υπό την αιγίδα της UNESCO και θα ενταχθεί στο Δίκτυο Πανεπιστημιακών και Ερευνητικών Εδρών του Οργανισμού. Δίκτυο ΠΡΑΞΗ και ΙΤΕ έρχονται να καλύψουν το κενό που διαπιστώθηκε στην προώθηση της συστηματικής έρευνας και του αλφαβητισμού για το μέλλον.

Η ερευνητική έδρα θα διενεργεί συμμετοχικά βιωματικά εργαστήρια και θα διακινεί εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό, ενώ με την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων και εργαλείων στοχεύει να διαμορφώσει σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο μια κουλτούρα για τη διερεύνηση των προοπτικών του μέλλοντος.

Επίσης θα προωθήσει μία ερευνητική ατζέντα για το μέλλον σε θεματικές έξυπνης εξειδίκευσης (π.χ. αγροδιατροφικός τομέας, ενέργεια, τουρισμός, υλικά κ.ά.) καθώς και σε θέματα ευρύτερου κοινωνικοοικονομικού ενδιαφέροντος (π.χ. το μέλλον της εργασίας, της μετανάστευσης, της κλιματικής αλλαγής κ.ά.).

H ερευνητική δραστηριότητα και οι προγραμματισμένες δράσεις της Έδρας αναμένεται να συμβάλλουν, μεταξύ άλλων, στην υλοποίηση των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης, στην ανάπτυξη της καινοτομίας, στην ανάπτυξη στρατηγικών ανθεκτικότητας και διαχείρισης αλλαγών, καθώς και στον σχεδιασμό πολιτικών κοινωνικής ένταξης.

Σημειώνεται ότι στο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ λειτουργεί μονάδα Προοπτικής Διερεύνησης από το 2017. Αποσκοπώντας στην ενίσχυση της στρατηγικής θέσης επιχειρήσεων, οργανισμών και ερευνητικών φορέων στη χώρα, η μονάδα εστιάζει στη συστηματική διερεύνηση των μελλοντικών τάσεων, την παροχή υποστήριξης σε θέματα μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού, καθώς και την προώθηση της καινοτόμου σκέψης και δημιουργικότητας.

Στο πλαίσιο της λειτουργίας της, παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες Προοπτικής Διερεύνησης, οι οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνουν: ανίχνευση περιβάλλοντος, τάσεων και ασθενών σημάτων (horizon scanning, trends scanning, weak signals, delphi), ανάπτυξη μελλοντικών σεναρίων, προσδιορισμό στρατηγικών επιλογών, εκπαιδευτικά σεμινάρια και βιωματικά εργαστήρια για το Μέλλον (Future Labs).


kathimerini.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here