100 χρόνια «Κ»: Ιστορικά πρωτοσέλιδα – Ο χρηματιστηριακός πανικός στις ΗΠΑ

0

4 Δεκεμβρίου 1928. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Κάλβιν Κούλιτζ αναφέρει στο πανηγυρικό μήνυμά του στο Κογκρέσο: «Κανένα Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών που συνήλθε για να επισκοπήσει την κατάσταση της Ενωσης δεν βρέθηκε μπροστά σε πιο μεγάλη και ευχάριστη προοπτική απ’ αυτή που φαίνεται σήμερα μπροστά μας. […] Ο μεγάλος πλούτος που δημιούργησαν οι επιχειρήσεις και η βιομηχανία μας και που έσωσε τη χώρα μας, διανεμήθηκε σωστά ανάμεσα στον λαό μας και σταθερά τοποθετήθηκε στο εξωτερικό για να εξυπηρετήσει και φιλανθρωπικούς και επιχειρηματικούς σκοπούς σε όλο τον κόσμο. Οι απαιτήσεις για την ύπαρξή μας ξεπέρασαν τον κανόνα της αναγκαιότητας και μετέβησαν στην περιοχή της πολυτέλειας. Στη χώρα μας η διευρυμένη παραγωγή καταναλώνεται από την αυξημένη ζήτηση και από την επέκταση του εμπορίου στο εξωτερικό. Η χώρα μας μπορεί να κοιτάζει το παρόν με ικανοποίηση και να προσβλέπει στο μέλλον με αισιοδοξία».

Λίγους μήνες αργότερα, την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 1929, θα εκδηλωθούν οι πρώτοι σοβαροί τριγμοί στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Μετά τη «Μαύρη Πέμπτη», θα ακολουθήσει η «Μαύρη Τρίτη», στις 29 Οκτωβρίου.

Στο φύλλο της 2ας Νοεμβρίου, η «Καθημερινή» έκανε λόγο για τον «κυκλώνα της Ουόλ Στριτ» και σημείωνε: «Κατά τον νέον χρηματιστηριακόν κυκλώνα, ο μέσος όρος των πωλούμενων μετοχών έφθασε εις το εν και ήμισυ εκατομμύριον την ώραν. Η επίθεσις των υποτιμητών εστράφη κυρίως εναντίον των βιομηχανικών αξιών αι οποίαι είχαν κατορθώσει να διατηρηθούν εις υψηλάς τιμάς. Η κερδοσκοπία επεζήτησε να κλονίση τας ηλεκτρικάς και τας σιδηροδρομικάς επιχειρήσεις, αι οποίαι εθεωρούντο ως σταθερόταται».

Και συμπλήρωνε: «Κατά την γνώμην των ειδικών και κατά τας διαβεβαιώσεις των επίσημων κύκλων, η κρίσις αύτη είναι καθαρώς χρηματιστηριακή και δεν δύναται να έχη αντίκτυπον επί της οικονομικής ζωής των Ηνωμένων Πολιτειών. Κατά τους ιδίους αι προξενηθείσαι ζημίαι ουδόλως θα επηρεάσουν τας βιομηχανικάς συνθήκας ή την

νομισματικήν πίστιν της Αμερικής». Τα πράγματα, ωστόσο, εξελίχθηκαν διαφορετικά. Ο σύγχρονος κόσμος βρισκόταν στην απαρχή μιας από τις μεγαλύτερες κρίσεις.

Ηδη στις 9 Νοεμβρίου 1929, ο χρηματιστηριακός πανικός στις ΗΠΑ γινόταν κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της «Καθημερινής».
29 Οκτωβρίου 1929. « […] επί των αυτοκινήτων λεωφορείων έχουν αναρτηθεί πίνακες με τας εξής επιγραφάς: “Ολοι εις το ιπποδρόμιον του Ουώλ Στρητ”».

kathimerini.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here