Κυριακή, 3 Μαρτίου, 2024
ΑρχικήΟΙΚΟΝΟΜΙΑΦορολογικό νομοσχέδιο: Πληροφορίες για μικρές αλλαγές της τελευταίας στιγμής – Οι δηλώσεις...

Φορολογικό νομοσχέδιο: Πληροφορίες για μικρές αλλαγές της τελευταίας στιγμής – Οι δηλώσεις Βερβεσού

Δεν αποκλείεται το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να κάνει την τελευταία στιγμή κάποιες μικρές τροποποιήσεις στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο χωρίς ωστόσο να αλλάζει η φιλοσοφία για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μερικές από αυτές τις αλλαγές αναμένεται να αφορούν:

Α. Το τεκμήριο: 

Δηλαδή εξετάζεται να προστεθούν στο μειωμένο τεκμήριο της τάξεως του 50% κάποιες μικρές επαγγελματικές ομάδες  όπως έγινε για μονογονεϊκές οικογένειες ή πολύτεκνους.

Μερικές από αυτές τις ομάδες ενδέχεται να είναι  οι οδηγοί ταξί, οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι αλλά και οι  ιδιοκτήτες περιπτέρων .

Σημειώνεται δε πως το τεκμήριο “κουρεύεται” κατά 50%  για τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν αναπηρία από 67% έως 79% αλλά και για όσους ασκούν δραστηριότητα και έχουν την κύρια κατοικία σε οικισμούς με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους, για γονείς μονογονεϊκής οικογένειας με ανήλικα τέκνα, για γονείς με εξαρτώμενα τέκνα με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67% και για γονείς πολύτεκνων οικογενειών.

Ενώ το τεκμήριο δεν ισχύει για τους  αγρότες, για τους πολίτες που αμείβονται με μπλοκάκι και έχουν έως 3 εργοδότες, για τους ελεύθερους επαγγελματίες ποΥ έχουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80% αλλά και για τα πρώτα 3 χρόνια άσκησης της δραστηριότητάς των νέων ελεύθερων επαγγελματιών.

Επίσης  το τεκμαρτό εισόδημα μειώνεται με το σύστημα των δωδεκατημορίων για όσους ασκούν δραστηριότητες για συγκεκριμένη χρονική περίοδο εντός τους έτους (π.χ. σχολικά κυλικεία).

– Η προσαύξηση λόγω τζίρου δεν ισχύει όταν ο μέσος όρος του ετήσιου κύκλου εργασιών του αντίστοιχου ΚΑΔ δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ ή όταν το πλήθος των επιτηδευματιών που υπάγονται στον συγκεκριμένο ΚΑΔ δεν υπερβαίνει τους 30 ενώ για τον υπολογισμό του μέσου όρου του κύκλου εργασιών δεν λαμβάνονται υπόψη οι επιτηδευματίες με μηδενικό τζίρο.

– Ο συντελεστής προσαύξησης με βάση το ύψος του τζίρου περιορίζεται για όλους στο 5% επί του ποσού κατά το οποίο ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου υπερβαίνει τον μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών του αντίστοιχου ΚΑΔ.

Β. Τεκμαρτό

Επίσης αναμένεται να διευρυνθεί η λίστα  κατηγοριών των φορολογούμενων για τους οποίους θα ισχύσει η έκπτωση κατά 50% στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα. Σε αυτή ενδέχεται να  συμπεριληφθούν και άλλες κοινωνικές ομάδες .

Αλλά και  να διευρυνθούν οι περιπτώσεις των εποχικών για τους οποίους το τεκμαρτό εισόδημα υπολογίζεται με βάση τον πραγματικό χρόνο δραστηριότητας του με βάση δωδεκατημόρια όπως ισχύει για τα κυλικεία σχολείων.

Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να αμφισβητηθεί  το τεκμήριο 

Το τεκμήριο μπορούν να το αμφισβητήσουν οι φορολογούμενοι μεταξύ άλλων στις περιπτώσεις:

 • στρατιωτικής θητείας,
 • φυλάκισης,
 • νοσηλείας σε νοσοκομείο ή κλινικής,
 • αδυναμίας  άσκησης δραστηριότητας λόγω εγκυμοσύνης ή λοχείας με βάση την εργατική νομοθεσία,
 • εκτεταμένων φυσικών καταστροφών που κατέστησαν αδύνατη,
 • συνολικής ή μερικής  άσκησης  της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής τους δραστηριότητας,
 • ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της ατομικής τους επιχείρησης ή της άδειας άσκησης επαγγέλματός τους,
 • απαγόρευσης λειτουργίας του καταστήματος ή άλλου χώρου άσκησης της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής τους δραστηριότητας σε εφαρμογή απόφασης δημόσιας αρχής για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας
 • ή άλλου λόγου που υπαγορεύει το δημόσιο συμφέρον,
 • ή για άλλους λόγους ανωτέρας βίας που εμποδίζουν την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Συνεπώς ο φορολογούμενος μπορεί να υποβάλλει στη φορολογική διοίκηση τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των ισχυρισμών του προκειμένου να εφαρμοστούν τα παραπάνω .  Επιπλέον ο ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί  να αμφισβητήσει το ποσό του φόρου που προκύπτει από το τεκμήριο εφόσον ζητήσει τη διενέργεια ελέγχου από τις φορολογικές αρχές προκειμένου να αποδείξει ότι το πραγματικό του εισόδημα είναι χαμηλότερο από αυτό που προσδιορίζει η Εφορία.

Tι έχει αλλάξει μέχρι στιγμής

Υπενθυμίζεται δε πως μερικές από τις αλλαγές που έχουν γίνει μέχρι στιγμής στο νέο φορολογικό  νομοσχέδιο είναι μεταξύ άλλων οι εξής:

-Οι επιβαρύνσεις λόγω αυξημένου τζίρου σε σχέση με τον μέσο όρο κάθε κλάδου μειώθηκαν. Ενώ το νομοσχέδιο αρχικά προέβλεπε πως θα προσαυξάνονταν το  τεκμαρτό εισόδημα  κατά 30%/  κατά 70%/ κατά  100% ανάλογα με το τζίρο της επιχείρησης ,τώρα  μόνο το 5% της διαφοράς ανάμεσα στο ύψος του τζίρου του φορολογούμενου και του μέσου όρου του κλάδου προστίθεται στο εισόδημα.

Στη μείωση του τεκμαρτού  εισοδήματος της τάξεως του 50%  προστέθηκαν ειδικές περιπτώσεις .  Συνεπώς , το τεκμαρτό εισόδημα θα υπολογίζεται μειωμένο κατά 50% για τους ελεύθερους  επαγγελματίες pου εμφανίζουν αναπηρία από  67% έως 79%/ που ασκούν δραστηριότητα και έχουν την κύρια κατοικία σε οικισμούς που έχουν πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά που έχουν πληθυσμό  κάτω  από 3.100 κατοίκους.

Επίσης το μέτρο αυτό ισχύει και για :

 • Γονείς μονογονεϊκής οικογένειας  που έχουν ανήλικα τέκνα
 • Γονείς  που έχουν εξαρτώμενα τέκνα με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%
 • Γονείς πολύτεκνων οικογενειών
 • όσους «δια νόμου» δεν επιτρέπεται να λειτουργούν σε δωδεκάμηνη βάση.  Όπως για παράδειγμα τα σχολικά κυλικεία που κλείνουν 4 μήνες μαζί με τα σχολεία.

 

Σημειώνεται δε πως είναι μαχητό το τεκμαρτό εισόδημα για τον φορολογούμενο που θα ζητήσει τον ελέγξει η Εφορία  προκειμένου να αποδείξει ότι το εισόδημά του δεν είναι μεγαλύτερο από το τεκμαρτό.  Αξιοσημείωτο είναι δε πως  εξαιρούνται εξ αρχής από το τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης :

 • Οι αγρότες
 • Οι φορολογούμενοι που έχουν εισόδημα από μπλοκάκια (με έως 3 εργοδότες)
 • Οι επαγγελματίες που εμφανίζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%

Tι λέει ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

Για το φορολογικό νομοσχέδιο μίλησε σήμερα ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Δημήτρης Βερβεσός στο MEGA.

«Εμείς ζητήσαμε να παταχθεί η φοροδιαφυγή στον κλάδο μας με συγκεκριμένου τρόπους.  Σας θυμίζω πως εμείς  καταβάλλουμε εκ των προτέρων φόρους.. 30 εκατ. φόρο, 48 εκατ. ΦΠΑ και με το που κάνουμε δικαστήριο αμέσως το γραμμάτιό μας πηγαίνει στην εφορία. Δεν περιμένει η Εφορία  να μας με τα πάρει 1,5 χρόνο μετά, τα παίρνει στην πηγή. Άρα εμείς είπαμε να αυξηθούν τα γραμμάτια, δηλαδή όπου πιθανόν υπάρχει “μαύρη “συναλλαγή. Είχαμε εναλλακτικούς  τρόπους και αυτό το οποίο κάνει η κυβέρνηση που μας συγκρίνει με τους μισθωτούς το έκανε και ο νόμος Κατρούγκαλου. To λέει αυτό και  αυτή είναι  η είδηση της ημέρας   η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής. Σήμερα βγήκε το  πόρισμα της Επιτροπής για τον  νόμο και λέει ότι είναι αντισυνταγματικός. Αυτί δεν το λέω εγώ».

«Ξέρω πάρα πολλούς δικηγόρους που κόβουν αποδείξεις- που είναι εταιρείες κυρίως. Ξέρω πάρα πολλούς δικηγόρους που δεν βγάζουν τα λεφτά αυτά  και υπάρχει και μια μερίδα δικηγόρων που πράγματι βγάζει αυτά τα χρήματα. Eμείς κόβουμε αποδείξεις  και έχουμε και συναλλαγές μέσω POS και κακώς οι πολίτες δεν τις ζητούν» συμπλήρωσε

«Ο νέος νόμος  τους πιάνει όλους… πιάνει έναν που κάνει τις μεταπτυχιακές, έναν που διαβάζει να γίνει δικαστής ,ένας που έχει 2 γραμμάτια  που τον συντηρεί ο σύζυγος του /η σύζυγος του .Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις .Ένας που έχει ένα εισόδημα από ενοίκια» είπε μεταξύ άλλων με άλλα λόγια αυτός ο νόμος αφορά τους νέους στο επάγγελμα αλλά και τους παλιούς.

Δείτε παρακάτω το σχετικό ΒΙΝΤΕΟ 


RELATED ARTICLES

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Δημοφιλή

Τελευταία Σχόλια

Μαλακας μία ζωή με τα μουνόπανα που έχουμε μπλέξει επί Ηγουμενίτσα: “Έφοδος” στο ΤΕΠ, κλειστό το αιματολογικό- ΤΩΡΑ +(Βίντεο)
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com