Θεσπρωτία: Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Ο Θωμάς Πιτούλης

0

Ορίζουμε τους κάτωθι ως Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ηπείρου:
1. Ψαθά Βασίλειο του Γεωργίου,  Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

2. Πιτούλη Θωμά του Γερασίμου, Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας

3. Κωνσταντίνο Σιαράβα του Γεωργίου,  Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη
της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων

4. Ιωάννου Ευστράτιο του Χρήστου,  Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη της
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας

Η θητεία των ανωτέρω αναφερομένων αντιπεριφερειαρχών ορίζεται έως την 31η
Δεκεμβρίου 2024. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους οι αντιπεριφερειάρχες δεν μπορούν
να εκλεγούν μέλη του Προεδρείου του περιφερειακού συμβουλίου. Η ανάκληση του
αντιπεριφερειάρχη είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με
ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Περιφερειάρχη.
Οι ανωτέρω αναφερόμενοι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες έχουν τις εξής αρμοδιότητες:
α) συντονίζουν και εποπτεύουν τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου στα όρια της
περιφερειακής ενότητας,
β) μεριμνούν για την εφαρμογή των αποφάσεων του Περιφερειάρχη, του Περιφερειακού
Συμβουλίου και της οικονομικής επιτροπής, που αφορούν την περιφερειακή ενότητα όπου
είναι κατά τόπον αρμόδιοι,
γ) ασκούν τις αρμοδιότητες που τους μεταβιβάζει ο Περιφερειάρχης,
δ) διατυπώνουν εισήγηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο για το σχεδιασμό μέτρων
πολιτικής προστασίας της περιφερειακής ενότητας,
ε) έχουν την ευθύνη της διάθεσης και του συντονισμού δράσης του απαραίτητου
δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των
φυσικών και άλλων καταστροφών στην περιφερειακή ενότητά τους, σύμφωνα με τις
οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχει ο περιφερειάρχης,
στ) προεδρεύουν του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της περιφερειακής
ενότητας,
ζ) συμμετέχουν στη διοίκηση κληροδοτήματος, με έδρα την πρωτεύουσα της
περιφερειακής ενότητας στην οποία ασκούν τα καθήκοντά τους, στις περιπτώσεις που
προβλέπεται από την πράξη σύστασής του ή κατ’ άλλο νόμιμο τρόπο, η συμμετοχή του
Νομάρχη της καταργηθείσας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
η) δύνανται να συγκαλούν τους περιφερειακούς συμβούλους της οικείας περιφερειακής
ενότητας και να διαβουλεύονται επί των θεμάτων που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων τους σύμφωνα με την παράγραφο αυτή, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που
αφορά την οικεία περιφερειακή ενότητα.
Από την ανωτέρω μεταβίβαση αρμοδιοτήτων δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον
προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου .
Η απόφαση αυτή ισχύει από την ανάρτησή της στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με τα
οριζόμενα άρθρου 12 του ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/06-10-2023).
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ