Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου, 2024
ΑρχικήΟΙΚΟΝΟΜΙΑΤα 12 SOS του μπλε φακέλου για την ελληνική οικονομία – Οι...

Τα 12 SOS του μπλε φακέλου για την ελληνική οικονομία – Οι αλλαγές σε φορολογία, ακίνητα και αντικειμενικές αξίες

Η «R» αποκαλύπτει τις 12 εντολές για την οικονομία που περιλαμβάνει ο μπλε φάκελος που παρέδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Κωστή Χατζηδάκη. Ποιες αλλαγές έρχονται στη φορολογία, στα ακίνητα και στις αντικειμενικές αξίες. Πώς θα αξιοποιηθεί η δημόσια περιουσία. Βασικοί πυλώνες είναι η περαιτέρω αύξηση των εισοδημάτων και η μείωση των φορολογικών βαρών. Θα δοθεί έμφαση στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους. Προβλέπεται η ενίσχυση των φορέων που εποπτεύονται από το υπουργείο Οικονομικών.

Της ΣΙΣΣΥΣ ΣΤΑΥΡΟΠΙΕΡΡΑΚΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Tην πλήρη αναμόρφωση του καθεστώτος ενοικίασης ακινήτων, με στόχο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, αλλά και νέο σύστημα βεβαίωσης τελών κυκλοφορίας και αποτελεσματικότερο έλεγχο των οχημάτων που κυκλοφορούν μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το σχέδιο δράσης του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το 2024, όπως αποτυπώνεται στον μπλε φάκελο που παρέλαβε ο αρμόδιος υπουργός Κωστής Χατζηδάκης από τον πρωθυπουργό. Το σχέδιο έχει 12 κεντρικούς άξονες με τις δράσεις που θα αναλάβει να φέρει εις πέρας το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, με κεντρικό στόχο την περαιτέρω μείωση του δημόσιου χρέους και τη διασφάλιση της δημόσιας σταθερότητας.

Οι βασικές δράσεις του νέου έτους, πλην της αναμόρφωσης του καθεστώτος των ακινήτων και το νέο σύστημα βεβαίωσης των τελών κυκλοφορίας, προβλέπουν:

 • Την περαιτέρω εξόφληση των δανειακών υποχρεώσεων.
 • Τη συνέχιση και ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης των αντικειμενικών τιμών.
 • Την αποπληρωμή των κρατικών εγγυήσεων.
 • Μηχανισμούς παρακολούθησης του μη εξυπηρετούμενου ιδιωτικού χρέους.
 • Τη νέα πολιτική διαχείρισης των ανωνύμων εταιρειών του Υπερταμείου.

Μείωση του δημόσιου χρέους

Προβλέπεται η περαιτέρω πρόωρη εξόφληση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων με σχετικά υψηλό κόστος εξυπηρέτησης, υπό την προϋπόθεση ότι το κόστος του νέου δανεισμού θα υπολείπεται του προαναφερόμενου κόστους εξυπηρέτησης, με στόχο την περαιτέρω αποπληρωμή ακριβών υφιστάμενων δανείων για το οικονομικό έτος 2024. Επίσης, προβλέπονται έκδοση πράσινου ομολόγου το τέταρτο τρίμηνο του 2024, καθορισμός πλαισίου ESG (ICMA), second party opinion review of the ESG framework, επιλογή τραπεζών αναδόχων μεταξύ των βασικών διαπραγματευτών αγοράς, επιλογή ESG projects για χρηματοδότηση μέσω του πράσινου ομολόγου, reporting κ.λπ.

Ενίσχυση εισοδήματος, μείωση της φορολογίας

Πέρα των πρωτοβουλιών που έχουν δημοσιοποιηθεί, όπως η μείωση φορολογικής επιβάρυνσης από υπερ-εκπτώσεις δαπανών που αφορούν πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση, καθώς και η σταδιακή μείωση του τέλους επιτηδεύματος επιτηδευματιών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προγραμματίζεται η παροχή φορολογικών κινήτρων για την ενίσχυση των συγχωνεύσεων και των εξαγορών (με βάση τον νόμο 4935/2022) μέσω παροχής έκπτωσης για τις επιχειρήσεις που συγχωνεύονται. Η εκτίμηση του δημοσιονομικού κόστους θα γίνει μετά τη συλλογή δεδομένων από την ΑΑΔΕ από την εκκαθάριση των δηλώσεων που υποβλήθηκαν το 2023. Στην κατεύθυνση ενίσχυσης του εισοδήματος, σημαντική είναι η αναμόρφωση του μισθολογίου στον δημόσιο τομέα, με βασικές παρεμβάσεις που αφορούν την οριζόντια αύξηση κατά 70 ευρώ στον βασικό μισθό, την αύξηση της οικογενειακής παροχής από 20 έως 50 ευρώ μηνιαίως, την αύξηση των επιδομάτων θέσης ευθύνης κατά 30% και την αύξηση του επιδόματος παραμεθορίου και ειδικών συνθηκών εργασίας στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Παράλληλα, αυξάνεται το μισθολόγιο των μελών ΔΕΠ, καθώς και τα έξοδα διανυκτέρευσης του πολιτικού και ένστολου προσωπικού.

Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και διεύρυνση της φορολογικής βάσης

Πέρα από τις παρεμβάσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες, την επέκταση των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής και την πλήρη ενεργοποίηση του myDATA, σχεδιάζονται:

 • Ο εξορθολογισμός της βεβαίωσης τελών κυκλοφορίας, ενώ θα γίνει ευχερέστερος ο εντοπισμός ανασφάλιστων οχημάτων που κυκλοφορούν και οχημάτων που όφειλαν να ελεγχθούν από ΚΤΕΟ. Με το νέο καθεστώς θα είναι αποτελεσματικότερος ο έλεγχος τυχόν παραλείψεων ως προς τις υποχρεώσεις των κυκλοφορούντων οχημάτων με αυτοματοποιημένο τρόπο και ενίσχυση της συμμόρφωσης των υπόχρεων προσώπων.
 • Η θεσμοθέτηση κανόνων για την αποφυγή της φοροδιαφυγής στο τομέα της ενοικίασης ακινήτων.
 • Η αναμόρφωση της έμμεσης φορολογίας -και ειδικότερα των συντελεστών ΦΠΑ- με τη συμμόρφωση στο ενωσιακό δίκαιο (κανονισμός της Ε.Ε. αριθ. 904/2010) όσον αφορά το ειδικό καθεστώς για τις μικρές επιχειρήσεις και την ανταλλαγή πληροφοριών, με σκοπό την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος για τις μικρές επιχειρήσεις.
 • Η εισαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση για τη δημιουργία φορολογικής συνείδησης.
 • Η δεύτερη φάση μεταρρύθμισης των αντικειμενικών αξιών, που στοχεύει στη διαμόρφωση ενός συστήματος που θα παρακολουθεί τις τάσεις στην αγορά ακινήτων, με την ευθυγράμμιση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων με τις εμπορικές. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της αυτοματοποιημένης επικαιροποίησης ενός πλήρως ψηφιοποιημένου συστήματος απεικόνισης των ζωνών, των τιμών και των συντελεστών του συστήματος, καθώς και στοιχείων και αξιών ακινήτων ανά τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς και με τη δημιουργία σχετικών εφαρμογών.
 1. Ενίσχυση της σταθερότητας και της ευρωστίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους

 • Ετοιμάζονται μηχανισμοί παρακολούθησης του επιπέδου του μη εξυπηρετούμενου ιδιωτικού χρέους και έγκαιρης προειδοποίησης για τον γρήγορο εντοπισμό του σε επίπεδο επιχειρήσεων και ιδιωτών.
 • Ιδρυση φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης – Εναρξη λειτουργίας του φορέα το τρίτο τρίμηνο του έτους.
 • Επιτάχυνση εξέτασης και αποπληρωμής κρατικών εγγυήσεων.
 1. Προώθηση αποκρατικοποιήσεων

– Υλοποίηση στρατηγικού πλάνου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας.

– Πρόγραμμα αποτίμησης ακίνητης περιουσίας.

– Υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου.

– Ολοκλήρωση διαγωνισμού μακροχρόνιας παραχώρησης του αεροδρομίου Καλαμάτας και εκκίνηση αξιοποίησης των 22 περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας.

– Σύσταση Εθνικού Επενδυτικού Ταμείου.

Αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και εκσυγχρονισμός των δημόσιων επιχειρήσεων

– Επέκταση του μητρώου ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου, με το οποίο διενεργούνται η εποπτεία και η παρακολούθηση της δημόσιας περιουσίας, μέσω της διαλειτουργικότητας με όλα τα υπουργεία και τους φορείς του Δημοσίου που διαχειρίζονται ακίνητα, καθώς και το Ελληνικό Κτηματολόγιο Α.Ε. και την ΕΤΑΔ Α.Ε.

– Πολιτική κρατικής ιδιοκτησίας Ανωνύμων Εταιρειών, στην οποία τίθενται ο απώτερος σκοπός της κρατικής ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων, οι λόγοι για τους οποίους το κράτος ιδρύει ή κατέχει μετοχές σε ανώνυμες εταιρείες, ο ρόλος του κράτους στη διακυβέρνηση των εταιρειών, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο το κράτος και οι δημόσιες υπηρεσίες εφαρμόζουν την πολιτική ιδιοκτησίας. Η πολιτική κρατικής ιδιοκτησίας Ανωνύμων Εταιρειών εγκρίνεται από το κυβερνητικό συμβούλιο οικονομικής πολιτικής, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και επανεξετάζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε συνθήκες.

Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ψηφιακός μετασχηματισμός και ενίσχυση της λειτουργίας των υπηρεσιών και των εποπτευόμενων φορέων του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Οριζόντιες δράσεις και μείωση διοικητικού βάρους

– Κωδικοποίηση νομοθεσίας, με στόχο την αναμόρφωση και απλοποίηση του φορολογικού νομοθετικού πλαισίου και την αντιμετώπιση της πολυνομίας, το δεύτερο τρίμηνο του 2024.

– Κατάργηση χειρόγραφων διαδικασιών επιστροφών φόρων και αυτοματοποίηση συμψηφισμών – Υποχρεωτική δήλωση αριθμού IBAN για την υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος.

– Φορολογικό πλαίσιο για τα άτομα με αναπηρία.

Συντονισμένη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων των διαρθρωτικών ταμείων (ΕΣΠΑ 2014- 2020 και ΕΣΠΑ 2021-2027)

– Κατάρτιση και παρακολούθηση σχεδίων δράσης έτους 2024 για την υλοποίηση και την καταχώριση δαπανών των τομεακών και περιφερειακών προγραμμάτων.

Σχεδιασμός, προγραμματισμός, εκτέλεση και παρακολούθηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και ΣΔΙΤ – Προσδοκώμενα αποτελέσματα – Δράσεις – Εργα

– Θέσπιση νέου πλαισίου για τη διαχείριση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, με εφαρμογή σειράς μεταρρυθμίσεων, που περιλαμβάνουν απλούστευση διαδικασιών ένταξης και χρηματοδότησης, ευέλικτες διαδικασίες ανακατανομής πόρων, νέα αρχιτεκτονική πληρωμών δαπανών για όλα τα έργα, ενίσχυση του προγραμματισμού και της παρακολούθησης δαπανών και εσόδων ΠΔΕ, θέσπιση διαδικασιών ολοκλήρωσης έργων το τέταρτο τρίμηνο του 2024.

– Δημιουργία ψηφιακού κόμβου με διαδραστικό χάρτη προβολής όλων των έργων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους σε επίπεδο περιφέρειας, περιφερειακής ενότητας και δήμου.

Δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση

Το εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα έχει θέσει ως στόχο την πλήρη απολιγνιτοποίηση της χώρας έως το 2028, με την πλειονότητα των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε. να αποσύρεται έως το 2025. Στο πλαίσιο του προγράμματος απολιγνιτοποίησης της εγχώριας ηλεκτροπαραγωγής στις λιγνιτικές περιοχές που περιλαμβάνονται στις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης Κοζάνης, Φλώρινας και Μεγαλόπολης, υφίσταται ανάγκη αποκατάστασης και αξιοποίησής τους στο πλαίσιο του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ), του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΠΔΑΜ), των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ) που συνοδεύουν το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ-ΔΑΜ 2021-2027

Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»

Εκταμίευση της τέταρτης δόσης χρηματοδοτικής συνεισφοράς μέγιστου ύψους 1,85 δισ. ευρώ, αλλά και δανειακής στήριξης μέγιστου ύψους 2,35 δισ. ευρώ το τέταρτο τρίμηνο του 2024.

Ανακατεύθυνση παραγωγικού μοντέλου και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

Ενσωμάτωση των προτεραιοτήτων της πράσινης μετάβασης στην οικονομική πολιτική της χώρας.

Κίνητρα για την ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας, με έμφαση σε συγκεκριμένους τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Διαβάστε εδώ κι εδώ το δημοσίευμα της Realnews


RELATED ARTICLES

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Δημοφιλή

Τελευταία Σχόλια

Μαλακας μία ζωή με τα μουνόπανα που έχουμε μπλέξει επί Ηγουμενίτσα: “Έφοδος” στο ΤΕΠ, κλειστό το αιματολογικό- ΤΩΡΑ +(Βίντεο)
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com