Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για φοίτηση στην ΑΣΠΑΙΤΕ

0

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για φοίτηση στο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και στο Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) έχει δημοσιευτεί στη ιστοσελίδα www.aspete.gr. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.aspete.gr ή aspete.eap.gr έως 23/7/2018 και ώρα 23:59. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.aspete.gr ή να απευθυνθείτε στη Γραμματεία ΑΣΠΑΙΤΕ Ιωαννίνων στο τηλέφωνο 26510 68204.