Δήμος Ηγουμενίτσας: Θεώρηση Αδειών Υπαίθριου Εμπορίου

0

Σας ενημερώνουμε ότι οι επαγγελματικές άδειες πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου που έχουν ανανεωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν 4264/2014 με ετήσια διάρκεια, ανανεώνονται εφεξής πριν τη λήξη τους για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών και οι αδειούχοι συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται.

Τυχόν μη ανανεωθείσες άδειες στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου, ανανεώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν 4497/2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν 4541/2018 μέχρι την 15η Ιανουαρίου 2019.

Μετά την παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήματος οι εν λόγω άδειες ανακαλούνται οριστικά και αυτοδικαίως.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here