Περιφέρεια Ηπείρου: Έργα βελτίωσης των Εθνικών Οδών Πρέβεζας- Πάργας, Ιωαννίνων- Άρτας, Άρτας- Τρικάλων

0

Τους αναδόχους  τριών έργων, συνολικού προϋπολογισμού 760.000 ευρώ,  που αφορούν τη συντήρηση και βελτίωση τμημάτων Εθνικών Οδών, ανέδειξε στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, που συνεδρίασε με την Προεδρία του Περιφερειάρχη κ. Αλεξ. Καχριμάνη.

Ειδικότερα πρόκειται για τα έργα:

 •  «Συντήρηση βελτίωση Ε.Ο. Πρέβεζας – Πάργας», προϋπολογισμού 200.000.€  Ανάδοχος Γ. Παπαρούνας.
 • «Συντήρηση βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας από κόμβο Εγνατίας Οδού έως Κόμβο Ιονίας Οδού», προϋπολογισμού 200.000 €. Ανάδοχος «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.»
 • «Κατασκευή κόμβου Ζυγού επί της ΕΟ Άρτας – Τρικάλων», προϋπολογισμού 360.000 €. Ανάδοχος  «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».

Ανάδοχοι για έργα αποκατάστασης του επαρχιακού οδικού δικτύου

Από την Ο.Ε. εγκρίθηκαν επίσης τα πρακτικά των διαγωνισμών και αναδείχθηκαν ανάδοχοι για τα παρακάτω έργα που αφορούν τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφερειακών Ενοτήτων:

 • «Αποκατάσταση οδού προς τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις περιοχής Κεστρίνης», προϋπολογισμού 248.000 €. Ανάδοχος ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.
 • «Αποκατάσταση ζημιών επαρχιακής οδού Παραμυθιά – Ελευθεροχώρι – Πετούσι», προϋπολογισμού € 95.000. Ανάδοχος ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 • «Άμεση αποκατάσταση παράλληλου επαρχιακού οδικού δικτύου Τ.Κ. Πλαταριάς της Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 62.000 €. Ανάδοχος Λάμπρου Γεώργιος.
 • «Αποκατάσταση 33ης επαρχιακής οδού Δελβινάκι – Πωγωνιανή», προϋπολογισμού 74.000 €. ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.»
 • «Βελτίωση βατότητας στα όρια της Μεγάλης Γότιστας προς Αγία Κυριακή και Άγιο Νικόλαο», προϋπολογισμού € 60.000. Ανάδοχος «R-V-R ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.»,
 • «Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες των Επαρχιακών Οδικών Δικτύων των Δήμων Βορείων και Κεντρικών Τζουμέρκων», προϋπολογισμού € 60.000. Ανάδοχος «Ι. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ – Β. ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ Ο.Ε.»,
 • «Διαγράμμιση επαρχιακής οδού Άρτας – Κορωνησίας από διασταύρωση Βίγλας έως Κορωνησία», προϋπολογισμού € 40.000. Ανάδοχος Γεώργιος Οικονόμου.
 • «Άμεση Αποκατάσταση επαρχιακών οδών από Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης προς Φούρκα και προς Νικάνορα», προϋπολογισμού 100.000.€. Ανάδοχος «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»,
 • «Αποκατάσταση ζημιών στη 4η επαρχιακή οδό Άρτα – Ροδαυγή – Δαφνωτή», προϋπολογισμού 50.000 €. Ανάδοχος Ευαγγελία Κάλλια.
 • «Μελέτη Αποκατάστασης βλαβών και βελτίωσης οδικής λειτουργίας υφιστάμενων γεφυρών της Π.Ε. Ιωαννίνων» προεκτιμώμενης αμοιβής 44.550,72 €. Ανάδοχος ΔΡΟΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Δημοπρατήσεις νέων έργων

H Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη δημοπράτηση των παρακάτω έξι έργων:

 

 • «Τσιμεντόστρωση αγροτικής οδού στην Τ.Κ. Πλακωτής», προϋπολογισμού 100.000 €.
 • « Συντήρηση –επισκευή παρόδων της 10ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 25.000.
 • «Ασφαλτόστρωση οδού και περιβάλλοντος χώρου Ιερού Ναού Αγίας Αικατερίνης Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 15.121,95.
 • «Ασφαλτόστρωση οδικού τμήματος στην περιοχή Κ.Τ.Ε.Ο. Δ.Δ. Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 26.715,45.
 • «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου Σκλίβανης», προϋπολογισμού 180.000 €.

 

Πρόσκληση του Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020» για

έργα διαχείρισης λυμάτων Οικισμών Γ΄ κατηγορίας

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. ‘Ηπειρος  για «επενδύσεις στη διαχείριση λυμάτων οικισμών Γ΄ προτεραιότητας», υπογράφτηκε σήμερα από τον Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη. Η παρούσα πρόσκληση αφορά χρηματοδότηση πράξεων συνολικής δημόσιας δαπάνης 2.924.863,00 €, με δυνατότητα ένταξης έως το 800% του ύψους της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης, δηλαδή 23.398.904 €.

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι Δήμοι, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και ΔΕΥΑ Δήμων. Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ από  την 30/08/2018

Μέσω του συγκεκριμένου τύπου δράσης πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ’ προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 – 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ.

Ειδικότερα δύνανται να χρηματοδοτηθούν:

– Έργα δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων (εσωτερικά και εξωτερικά δίκτυα) σε οικισμούς Γ΄ προτεραιότητας, δηλ. σε οικισμούς με πληθυσμό αιχμής 2.000- 15.000 ι.κ. (ισοδύναμους κατοίκους), εφόσον διασφαλίζεται η επεξεργασία και διάθεση των λυμάτων.

– Έργα εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων (ΕΕΛ) σε οικισμούς Γ΄ προτεραιότητας, δηλ. σε οικισμούς με πληθυσμό αιχμής 2.000- 15.000 ι.κ. (ισοδύναμους κατοίκους), με πρόβλεψη 20ετίας. Επίσης δύναται να χρηματοδοτηθούν ως ξεχωριστά υποέργα, εφόσον σχετίζονται άμεσα με τα προτεινόμενα έργα, οι αγορές εδαφικών εκτάσεων, οι εργασίες των αρχαιολογικών υπηρεσιών και οι συνδέσεις με δίκτυα ΟΚΩ.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here