Ο Δήμος Ηγουμενίτσας για την ανακύκλωση


 Από την ημέρα που αναλάβαμε τα καθήκοντά μας ως νέα Δημοτική Αρχή του Δήμου Ηγουμενίτσας δεχόμαστε δεκάδες ερωτήματα αναφορικά με την διαδικασία της ανακύκλωσης των απορριμμάτων. Η κυριότερη απορία είναι αν όντως και σε τι βαθμό υλοποιούνται ολοκληρωμένες δράσεις ανακύκλωσης εντός των ορίων του Δήμου.

Με αφορμή τους ανωτέρω προβληματισμούς, παραθέτουμε τα εξής μετρήσιμα στοιχεία:

Τον Ιανουάριο του 2024, συλλέχθηκαν από τους «μπλε» κάδους ανακύκλωσης και  μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) Ιωαννίνων 6690  κιλά ανακυκλώσιμων υλικών.

Τον Φεβρουάριο του 2024, συλλέχθηκαν και  μεταφέρθηκαν στο Κ.Δ.Α.Υ. Ιωαννίνων 20050  κιλά ανακυκλώσιμων υλικών, κάτι που συνιστά σαφή βελτίωση σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Οι ποσότητες που μεταφέρθηκαν τους συγκεκριμένους μήνες χαρακτηρίζονται καλής ποιότητας καθώς το υπόλειμμα που επιστράφηκε από το Κ.Δ.Α.Υ. ήταν εξαιρετικά μικρό. Συνεπώς, η διαδικασία δείχνει ότι εφαρμόστηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. 

Συνολικά το 2023, μεταφέρθηκαν στο Κ.Δ.Α.Υ. Ιωαννίνων 883.480 κιλά. Από αυτές τις ποσότητες όμως επεστράφησαν 411.630 κιλά υπολείμματος δηλ. μη ανακυκλώσιμων υλικών. Πρέπει να τονιστεί πως το υπόλειμμα  υποχρεούμαστε σαν δήμος να το μεταφέρουμε με δικά μας οχήματα στον Χ.Υ.Τ.Α. Ελληνικού (Δήμος Βορείων Τζουμέρκων). Επίσης, για το υπόλειμμα ο Δήμος χρεώνεται με το τέλος ταφής απορριμμάτων, το οποίο επιβαρύνει τον δημοτικό προϋπολογισμός και εν τέλει τους ίδιους τους δημότες, μέσω της διαδικασίας των ανταποδοτικών τελών. 

Πέραν αυτού, τα προαναφερθέντα στατιστικά στοιχεία αναδεικνύουν τη δυσπιστία των δημοτών όσον αφορά τη διαδικασία της ανακύκλωσης (καθώς φαίνεται ότι απορρίπτονται στους  κάδους ανακύκλωσης και σύμμεικτα απορρίμματα) αλλά και την έλλειψη έγκυρης ενημέρωσης όσον αφορά την κυκλική οικονομία, καθώς όπως προαναφέρθηκε – εκτός της κυρίαρχης οικολογικής συνιστώσας – τα χαμηλά επίπεδα ανακύκλωσης συνδυάζονται, εκτός από την περιβαλλοντική επιβάρυνση και με δυσμενείς οικονομικές συνέπειες για τους δήμους. 

Είμαστε όμως πλέον στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσουμε ότι τηρείται πρόγραμμα ανακύκλωσης στον δήμο Ηγουμενίτσας και να καλέσουμε τους δημότες να συμμετέχουν ενεργά και συνειδητά σε αυτό. Υπάρχουν όμως, οι εξής πέντε βασικοί κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται ώστε  να είναι επιτυχημένη η ανακύκλωση είναι οι εξής:

  1. Στο νοικοκυριό διαχωρίζουμε καθημερινά τα υλικά συσκευασίας μας από τα απορρίμματα.

  2. Διπλώνουμε τις μεγάλες συσκευασίες (π.χ. χαρτοκιβώτια).

  3. Αδειάζουμε εντελώς τα υλικά συσκευασίας από τυχόν υπολείμματα.

  4. Πετάμε τα υλικά συσκευασίας χύμα στους μπλέ κάδους και όχι μέσα σε δεμένη σακούλα

  5. Δεν πετάμε ποτέ κοινά απορρίμματα στους μπλε κάδους ανακύκλωσης.

Ευελπιστούμε πως στο προσεχές χρονικό διάστημα,  θα βελτιωθούν οι δείκτες στον τομέα της ανακύκλωσης  συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην μετατροπή του δήμου Ηγουμενίτσας σε έναν οργανισμό με «πράσινο» περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ


Νεότερη Παλαιότερη