Εργασίες στην Εγνατία από την Ηγ/τσα έως την Τύρια... Τι πρέπει να ξέρουν οι οδηγοί

 


Θα εκτελεστούν εργασίες, στα πλαίσια συντήρησης της Εγνατίας Οδού, από τον ανισόπεδο κόμβο Ηγουμενίτσας  μέχρι τον ανισόπεδο κόμβο Σελλών – Τύριας έως και τις 8 Μαρτίου 2024.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα γίνουν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Θα διακόπτεται τμηματικά, ανάλογα με το σημείο εκτέλεσης των εργασιών, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην αριστερή ή στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας ή στη Λ.Ε.Α. του ενός κάθε φορά ρεύματος πορείας. Η κυκλοφορία των οχημάτων Θα διεξάγεται από την ελεύθερη κάθε φορά λωρίδα κυκλοφορίας του ίδιου ρεύματος πορείας.

ΠΗΓΗ

Νεότερη Παλαιότερη