Ηγουμενίτσα: Αναγκαία η επιστροφή πανεπιστημιακού τμήματος στην πόληΤο κλείσιμο του πανεπιστημιακού τμήματος στην πόλη μας αποτελεί ένα πρόβλημα που προκλήθηκε από προηγούμενες πολιτικές αποφάσεις και αποτυχίες. Η έλλειψη επαρκούς χρηματοδότησης, η ανεπαρκής υποστήριξη από τις τοπικές και κρατικές αρχές, καθώς και η έλλειψη στρατηγικής προγραμματισμού ήταν κρίσιμοι παράγοντες που οδήγησαν στην κατάρρευση του πανεπιστημιακού τμήματος.

Οι αποφάσεις που λήφθηκαν από προηγούμενες κυβερνήσεις και αρχές δεν λάμβαναν υπόψη τη σημασία της ύπαρξης του  πανεπιστημίου τμήματος, για την ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία της περιοχής. 

Ωστόσο, η ανάγκη για ένα νέο πανεπιστημιακό τμήμα είναι επιβεβλημένη. Ένα νέο πανεπιστημιακό τμήμα θα μπορούσε να είναι ο κινητήριος μοχλός για την αναβίωση της εκπαιδευτικής προσφοράς στην πόλη μας. Θα παρέχει νέες ευκαιρίες για τους νέους φοιτητές, θα ενισχύσει την τοπική οικονομία, και θα αποτελέσει ένα κέντρο πνευματικής και εκπαιδευτικής ανάπτυξης για την περιοχή μας.

Η δημιουργία ενός νέου πανεπιστημιακού τμήματος θα είναι ένα βήμα προς τα εμπρός για την ανάπτυξη και την αναβάθμιση της πόλης μας και θα δημιουργηθούν νέες δυνατότητες για την τοπική κοινωνία.

Νεότερη Παλαιότερη