Ηγουμενίτσα: Πότε θα γίνει η ολοκλήρωση του έργου;Πριν από περίπου δύο χρόνια, στην πόλη  της Ηγουμενίτσας ξεκίνησε ένα φιλόδοξο έργο αναβάθμισης του οδικού δικτύου, με στόχο τη βελτίωση της κυκλοφορίας και της ασφάλειας στους δρόμους της. Αυτό το έργο περιλάμβανε την επέκταση των οδών, την ανακατασκευή των πεζοδρομίων, την προσθήκη κυκλικών κόμβων καθώς και νέου φωτισμού. Το μεγαλύτερο μέρος του έργου έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς, παρά τις δυσκολίες που προέκυψαν κατά τη διάρκειά του.


Ωστόσο, ένα συγκεκριμένο τμήμα του έργου παραμένει ανολοκλήρωτο για περισσότερα από δύο χρόνια. Είναι ζωτικής σημασίας να ληφθούν άμεσα μέτρα από τις τοπικές αρχές προκειμένου να επιλυθεί το ζήτημα αυτό. Παράλληλα, πρέπει να αναγνωριστούν οι κίνδυνοι που επιφέρει η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου, συμπεριλαμβανομένων των αυξημένων κινδύνων ατυχημάτων στην περιοχή. Επιπλέον, η διέλευση βαρέων οχημάτων και του ΕΚΑΒ μέσω της περιοχής απαιτεί επείγουσα δράση για την ολοκλήρωση του έργου προς όφελος της ασφάλειας και της καλής λειτουργίας του οδικού δικτύου.

Νεότερη Παλαιότερη