Θεσπρωτία: Από την Πέμπτη 04-04-2024 η έκδοση και θεώρηση Δελτίων Μετακίνησης

  Μετά την αρ.πρωτ: 21258/15.03.2024 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 1806/τ.Β’/ 22.03.2024) ΑΔΑ Ψ8ΛΥ6ΝΛ2Α-Φ74 και την αριθμ. 24376/ 28.03.2024 εγκύκλιο του Υπουργείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας   σας γνωστοποιούμε ότι 


Από την Πέμπτη   04-04-2024 και έως 31-10-2024 


γίνεται  έκδοση και θεώρηση Δελτίων Μετακίνησης Α.Μ.Ε.Α, έτους 2024 για τις μετακινήσεις στις Αστικές και Υπεραστικές Συγκοινωνίες, από την Υπηρεσία μας και τα ΚΕΠ των Δήμων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το τηλέφωνο της υπηρεσίας (2665360187) καθώς και με τα ΚΕΠ των Δήμων του Νομού μας.

 

                                                                                                  

                                                                                      Από το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη


Νεότερη Παλαιότερη