Ηγουμενίτσα: Αναγκαία η επισκευή της γέφυρας στον ποδηλατόδρομο Η σιδερένια γέφυρα που συνδέει τον ποδηλατόδρομο, στην Ηγουμενίτσα υπάρχει εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες, αποτελώντας ένα σημαντικό μέρος της υποδομής.  Παρά την παλαιότητά της, η γέφυρα διατηρεί τη σημαντική λειτουργικότητά της. Ωστόσο, η υπάρχουσα κατάσταση με τα σπασμένα κάγκελα απαιτεί περισσότερα από απλή επισκευή, καθώς ο κίνδυνος ατυχημάτων είναι μεγάλος, ειδικά για τα παιδιά που χρησιμοποιούν τον ποδηλατοδρόμο. Από την πλευρά των αρχών και των αρμόδιων φορέων, είναι αναγκαίο να ληφθούν άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Εκτός από την επισκευή των σπασμένων κάγκελων, είναι αναγκαίο να εξεταστεί η δυνατότητα νέας κατασκευής της γέφυρας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η μακροχρόνια ασφάλεια και λειτουργία της. Παράλληλα, πρέπει να δοθεί έμφαση στη σημασία της πρόληψης και της συντήρησης της υποδομής, προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοια προβλήματα στο μέλλον και να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η ακεραιότητα των υποδομών.

Νεότερη Παλαιότερη