Φροντίδα Ηλικιωμένων : Πώς η κοινωνία αντιμετωπίζει την τρίτη ηλικία σήμερα και ποιοι οίκοι ευγηρίας είναι κατάλληλοι για φιλοξενία.Το θέμα της περίθαλψης των ηλικιωμένων αντιμετωπίζεται με εξαιρετικό ενδιαφέρον από τις σύγχρονες κοινωνίες, ιδιαίτερα καθώς αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής. Η προσέγγιση του συγκεκριμένου θέματος ποικίλλει ευρέως μεταξύ των χωρών, ειδικά σε κοινωνίες με ισχυρούς οικογενειακούς δεσμούς, όπως στην περιοχή της Μεσογείου σε αντίθεση με εκείνες στις βόρειες χώρες όπου η μετάβαση των ηλικιωμένων σε ένα γηροκομείο είναι πιο διαδεδομένη και προκαθορισμένη. Αυτή η αντίθεση εγείρει σημαντικά ερωτήματα σχετικά με το τι οδηγεί τις οικογένειες να επιλέξουν έναν οίκο ευγηρίας.  


Σε πολλές μεσογειακές χώρες, η φροντίδα των ηλικιωμένων κάτω από την κοινή στέγη της οικογένειας είναι βαθιά ριζωμένη στις παραδόσεις, τις πολιτιστικές και θρησκευτικές αξίες. Εδώ, η αποστολή ενός ηλικιωμένου σε έναν οίκο ευγηρίας θεωρείται συχνά ως αδιαφορία. Αυτός ο άτυπος κανόνας έχει τις ρίζες του στην αίσθηση του οικογενειακού καθήκοντος όσον αφορά τον σεβασμό που οφείλει να αποδώσει το παιδί προς τον γονέα.  


Αντίθετα, σε πολλές βόρειες χώρες, υπάρχει διαφορετική στάση. Η ανεξαρτησία εκτιμάται ιδιαίτερα και τα γηροκομεία θεωρούνται όχι ως η έσχατη λύση, αλλά ως μια βιώσιμη επιλογή για την παροχή επαγγελματικής φροντίδας και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τόσο των ηλικιωμένων όσο και των οικογενειών τους. 


Διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή οίκου ευγηρίας είναι: 


Επαγγελματική φροντίδα: Οι οίκοι ευγηρίας προσφέρουν εξειδικευμένη φροντίδα που δεν μπορεί να προσφέρει μια οικογένεια, ειδικά για ηλικιωμένους με σοβαρές παθήσεις όπως κινητικά προβλήματα και προβλήματα μνήμης.


Ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής: Σε κοινωνίες όπου εργάζονται και οι δύο σύντροφοι, ο χρόνος και οι πόροι που απαιτούνται για τη φροντίδα ενός ηλικιωμένου μέλους της οικογένειας συχνά επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό αλλά και την φυσιολογική ζωή μιας οικογένειας. Τα γηροκομεία προσφέρουν μια λύση που επιτρέπει στις οικογένειες να διατηρήσουν τον τρόπο ζωής τους, διασφαλίζοντας παράλληλα τη φροντίδα των αγαπημένων τους προσώπων.


Κοινωνικοποίηση και Δραστηριότητες: Τα σύγχρονα γηροκομεία παρέχουν ευκαιρίες για κοινωνική αλληλεπίδραση και ενασχόληση με διάφορες δραστηριότητες, που μπορεί να είναι ευεργετικές για την ψυχική υγεία των ηλικιωμένων.


Χρηματοδότηση: Με τον πληθυσμό των ηλικιωμένων να αυξάνεται συνεχώς, η εύρεση βιώσιμων τρόπων χρηματοδότησης και διαχείρισης των οίκων ευγηρίας είναι ζωτικής σημασίας. Αυτό περιλαμβάνει τη διερεύνηση διαφορετικών μοντέλων χρηματοδότησης και παροχής φροντίδας. 


Ποιο μπορεί να είναι το μέλλον των γηροκομείων


Καθώς οι κοινωνίες εξελίσσονται, ο ρόλος και η φύση των γηροκομείων αλλάζει και αυτός. Τα μελλοντικά γηροκομεία θα πρέπει να επικεντρωθούν περισσότερο στην παροχή εξατομικευμένης φροντίδας, τις ατομικές προτιμήσεις και τον τρόπο ζωής των ηλικιωμένων. 


Η χρήση της τεχνολογίας παίζει σημαντικό ρόλο στην παροχή εξελιγμένης φροντίδας ηλικιωμένων. Στο μέλλον, στους οίκους ευγηρίας θα μπορούν να ενσωματωθούν περισσότερα συστήματα τηλεϊατρικής. Οι συσκευές παρακολούθησης της υγείας των ηλικιωμένων θα είναι πιο προσιτές και δεν θα απαιτείται η μετάβαση τους σε εξειδικευμένα κέντρα για εξετάσεις ρουτίνας. Οι διαγνώσεις και οι έλεγχοι θα γίνονται απομακρυσμένα και αυτό θα δώσει κίνητρο να δημιουργηθούν οίκοι ευγηρίας μακριά από τα αστικά κέντρα, κοντά στην φύση και σε ένα περιβάλλον πιο υγιές για την τρίτη ηλικία. 


Από την άλλη, νέα μοντέλα φροντίδας έρχονται να ενσωματωθούν στην φροντίδα ηλικιωμένων στην ευρύτερη κοινότητα. Αντί να απομονώνονται οι ηλικιωμένοι, θα έρχονται σε επαφή με άλλα ιδρύματα όπως ορφανοτροφεία και κέντρα νεότατος. Με αυτόν τον τρόπο οι ηλικιωμένοι θα μοιράζονται τις εμπειρίες τους με τους νεότερους και θα δημιουργείται ένα ευχάριστο κλίμα διασύνδεσης που θα ευνοεί και τις δυο πλευρές. Στον Καναδά μια τέτοια διασύνδεση έχει ξεκινήσει και αποδίδει σημαντικά.


Νεότερη Παλαιότερη